Prins Willem van Oranje met een gravure van zijn aankomst in Enkhuizen, 20 oktober 1572.
Prins Willem van Oranje met een gravure van zijn aankomst in Enkhuizen, 20 oktober 1572. ((Foto: aangeleverd))

Enkhuizen voor de Prins

ENKHUIZEN - Enkhuizen heeft als enige West-Friese stad een Prinsenstraat. Dat komt door de historische band met de Prinsen van Oranje. Op 21 mei 1572 in de Tachtigjarige Oorlog schaarde de stad zich als eerste achter Prins Willem van Oranje en zette het Spaansgezinde stadsbestuur gevangen. Historisch journalist Walter Haentjens doet dinsdag 21 mei om 14.00 uur in de Oud Katholieke Kerk aan de Breedstraat 84 in Enkhuizen verslag over die bewogen periode met een boeiende dialezing 'Enkhuizen voor de Prins'.

"Het is onbegrijpelijk dat in de vaderlandse geschiedenis hier nauwelijks aandacht aan is geschonken", vindt Walter Haentjens. "Je moet toch maar lef hebben om in opstand te komen tegen de machtige vorst Filips II als de Spaanse legerleider Alva met 10.000 man elite troepen in de Nederlanden rond marcheert". Met de opstand in Enkhuizen begint een nieuw hoofdstuk in de vaderlandse geschiedenis. De kiem wordt gelegd voor Nederland als onafhankelijke staat, vertegenwoordigd door de telg uit het geslacht van Oranje, koning Willem Alexander nu. "Ik denk dat historici de opstand niet vermeldenswaard vonden, omdat er geen 'heren van stand' bij waren betrokken. Het was een opstand van gewone burgers, kooplieden, reders, schippers en vissers", aldus Haentjens. De opstand breidt zich daarna snel uit over West-Friesland en Holland. Met als gevolg dat in juli 1572 twaalf Hollandse steden zich op de revolutionaire Statenvergadering in Dordrecht de zijde van de Prins van Oranje kiezen.

De lezing gaat over wat zich in die roerige jaren allemaal afspeelt in de welvarende havenstad Enkhuizen. De Opstand en Bevrijding van Enkhuizen wordt dinsdagavond met historische sketches uitgebeeld op de Zuiderhavendijk. Aanvang 19.00 uur met een concert van het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps. Aan het eind, omstreeks 21.00 uur, wordt het Spaansgezinde stadsbestuur gevangen genomen en de geslaagde machtsovername door de opstandige burgers in het stadhuis gevierd met een Oranjebitter.

Meer berichten