Feestelijke heropening Librije Westerkerk Enkhuizen

  Nieuws

ENKHUIZEN - Burgemeester Baas van Enkhuizen heropent donderdagmiddag 22 mei de in oude luister herstelde Bibliotheca Enchusana.
Deze bibliotheek, de librije van Enkhuizen, is een stadsbibliotheek die omstreeks 1620 werd gevestigd in een aanbouw aan de Westerkerk te Enkhuizen. Wegens restauratie van het kerkgebouw zijn de boeken in 1997 tijdelijk ondergebracht in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag die de collectie uitstekend heeft onderhouden. Vanaf mei 2006 heeft de Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen ervoor geijverd dat de collectie kon terugkeren. Met financiële steun van Vrienden en diverse fondsen is de originele librijeruimte vorig jaar beveiligd en geklimatiseerd. Enkhuizen heeft er nu een historisch monument bij dat getuigt van haar grote economische en culturele bloei in de eerste helft van de zeventiende eeuw.

Feestelijk programma

De heropening vindt plaats in de Westerkerk. Er is een programma opgesteld met korte toespraken, afgewisseld door muziek van het ensemble Dividivi3. Professor Henk van Os, universiteitshoogleraar Kunst en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt over zijn librije-ervaring. De geschiedenis van de librije zal besproken worden door Jaap Keppel, secretaris/penningmeester van de Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen. Voorzitter Ad Leerintveld belicht enkele oude boeken uit de collectie. Speciaal voor de inwoners van Enkhuizen houdt de stichting zaterdag 24 mei open dag. De librije is dan van 12.00 tot 16.00 uur gratis te bezichtigen in de Westerkerk. Belangstellenden zijn welkom.
Meer informatie over de librije is te vinden op de website: www.librije-enkhuizen.nl.

Meer berichten