Ook activiteiten bij Leger des Heils

  Nieuws

BOVENKARSPEL - Veel mensen kennen het Leger des Heils van de zorg voor dak- en thuislozen en de verkoop van tweedehands kleding. Maar wat mensen vaak niet weten is dat het Leger des Heils in de eerste plaats een kerkgenootschap is, gesticht in 1889 in Londen door William en Catherine Booth. Vanuit hun geloof wilden zij betrokken zijn bij de samenleving. Ook in Bovenkarspel wil het Leger des Heils als geloofsgemeenschap graag betrokken zijn bij de mensen in de omgeving.
"Daarom worden in ons korpsgebouw aan de Murillostraat - naast de dienst op zondag - doordeweeks veel laagdrempelige activiteiten georganiseerd", laten de vrijwilligers weten. "Zoals het Warm Welkom: elke dinsdag kunnen mensen genieten van een driegangenmaaltijd. Of denk aan ‘Blij dat ik brei’ en de schilderclub! Naast de Kidsclub ‘Jonaboot’ - die vanaf september weer elke eerste woensdag van de maand gehouden wordt -, starten we in september ook met twee nieuwe projecten voor de kinderen: een kinderkookcafé, op de tweede woensdag van de maand, en een toneelgroep, op de vierde woensdag van de maand. Iedereen tussen de zes en twaalf jaar mag hier aan deelnemen. De kosten bedragen 1 euro per keer per kind. Voor vragen en opgave kan gemaild worden naar dominique.koffeman@legerdesheils.nl." Meer weten over het Leger des Heils in Bovenkarspel? Kijk op www.legerdesheils.nl/korpsbovenkarspel of bel met 0228-513136.

Meer berichten