Kort nieuws

  Nieuws

EHBO-cursus

ENKHUIZEN - In het Rode Kruisgebouw in Enkhuizen start binnenkort een uitgebreide EHBO-cursus: 6 en 13 oktober en 3 november van 9.00 tot 16.00 uur. Na afloop van deze cursus kunnen deelnemers een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren en een AED gebruiken. Ook kunnen zij eerste hulp verlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, bij koortsstuipen en bij een geamputeerd lichaamsdeel. EHBO-cursussen worden meestal door de zorgverzekeraars vergoed. Aan deze cursus is bij goed gevolg een Europees erkend Rode Kruis certificaat 'Uitgebreide EHBO' verbonden. Met dit certificaat op zak kunnen mensen ook evenementenhulpverlener bij de afdeling West-Friesland worden. Mail voor meer informatie en aanmelding naar opleidingen@rodekruis-westfriesland.nl.
Bridgecursus

ENKHUIZEN - De Enkhuizer Bridgeclub start met een opfriscursus. De opzet van de bridgecursus is zodanig, dat deze cursus geschikt is voor iedereen die de beginnerscursus heeft gevolgd of de basisbeginselen van het bridge beheerst. Maar ook de al langer spelende bridger, die zijn niveau wil verdiepen, kan bij deze cursus terecht. In elke les staat een thema centraal. Rond dit thema wordt een stukje theorie besproken. De bedoeling is om per lesmiddag veel spellen, waarin het besproken thema aan de orde komt, te spelen. Enkele gespeelde spellen worden nabesproken. In deze nabespreking komen ook andere aspecten van het wedstrijdbridge aan de orde. De cursus wordt net als de beginnerscursus gegeven door leden van EBC. De cursus wordt gehouden op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in De Nieuwe Doelen aan Spoorstraat 1 in Enkhuizen. Indien er voldoende deelnemers zijn, start de cursus donderdagavond 4 oktober. De kosten van deze cursus bedragen 60 euro, leden van EBC betalen 40 euro met het vervolgboek van de beginnerscursus. Aanmelden kan tot 25 september bij Anneke Nootebos via 0228-514257 of a.c.nootebos@hetnet.nl. Meer informatie: www.pecona.nl.

Meer berichten