'Met vallen en opstaan doelen bereikt' - Kartini biedt al veertig jaar kinderhulp op Java

  Nieuws
De West-Friese stichting Kartini zet zich al veertig jaar in voor kansarme kinderen in de regio Malang op Oost Java, Indonesië. Het doel: door scholing de kinderen een kans te geven op een betere toekomst. (Foto: aangeleverd)
De West-Friese stichting Kartini zet zich al veertig jaar in voor kansarme kinderen in de regio Malang op Oost Java, Indonesië. Het doel: door scholing de kinderen een kans te geven op een betere toekomst. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

BOVENKARSPEL - Stichting Kartini bestaat dit jaar veertig jaar. Een jubileum dat het bestuur graag wil vieren met een feestelijke open (pleegouder)dag. Pleegouders, donateurs, geïnteresseerden en iedereen die eerder betrokken was bij de stichting zijn zondag 14 oktober van harte welkom in restaurant het Roode Hert in Bovenkarspel. Aanvang: 13.00 uur.


"Doña en de Gados verzorgen de muziek met Indonesische klanken", laat de organisatie weten. "Ook is een foto-expositie te bewonderen met beelden van de veertig jaar dat we als stichting activiteiten organiseren. Verder is er in het programma een stuk financiële en algemene informatie opgenomen met betrekking tot het afgelopen (boek)jaar. Belangstellenden worden verzocht zich vooraf aan te melden in verband met de planning. Dat kan via info@kartini.info of telefonisch via ons secretariaat: 0228-528997."

Doel


Kartini zet zich in voor kansarme kinderen in de regio Malang op Oost Java, Indonesië. Het doel: door scholing de kinderen een kans te geven op een betere toekomst. "Hierdoor ontstaat zelfredzaamheid en de mogelijkheid om de armoede te kunnen ontvluchten. Door vallen en opstaan hebben onze vrijwilligers door de jaren heen geleerd hoe er succesvol doelen bereikt kunnen worden in een ontwikkelingsland met geheel andere normen en waarden."

Zelfredzaamheid


De van oorsprong West-Friese stichting Kartini ontvangt haar inkomsten uit een groot aantal sponsors (pleegouders) die maandelijks bijdragen aan de scholing van hun pleegkind. Ook giften, donaties en projecten (waaronder het schoenenproject) worden aangewend voor onder meer rijstverstrekking, gezondheidshulp of reparaties aan huisjes. "Het geld komt volledig ten goede aan het gesponsorde kind of zijn gezin. In Nederland werken uitsluitend onbezoldigde vrijwilligers en in Malang staat een professioneel team van Permata Hati op de loonlijst om alles lokaal in goede banen te leiden. Kan Kartini de wereld verbeteren? Nee, dat is onbegonnen werk. Maar onze organisatie - die volledig uit vrijwilligers bestaat – huldigt al jarenlang het principe dat ieder zelfredzaam kind weer een bouwsteen kan worden voor een leefbaardere wereld."

Pleegouders


In dit jubileumjaar zou Kartini zich geen beter cadeau kunnen wensen dan dat de geboden hulp niet meer nodig zou zijn. "Echter, zo lang de behoefte aanwezig is, gaan we door. En om door te kunnen gaan zijn er pleegouders nodig die bereid zijn een schoolgaand kind te sponsoren voor slechts 16 euro per maand. Vele honderden kinderen hebben via Kartini de afgelopen veertig jaar al hulp mogen krijgen. Wilt u ook kinderen een kans op een betere toekomst geven? Kijk dan voor meer informatie op www.kartini.info."

Meer berichten