Kort nieuws

  Nieuws

Ledenvergadering GBD

HOOGKARSPEL - De Algemene Ledenvergadering van Gemeentebelangen Drechterland vindt woensdag 24 oktober plaats. Aansluitend wordt een presentatie gegeven van het regionaal platform 'Zorg zo de WestFries het wil' (ZZWW). Inloop vanaf 20.00 uur, aanvang 20.30 uur in het Streekpunt in Hoogkarspel. ZZWW is een platform van vrijwilligers met als doel de diverse zorgleveranciers in de regio en daarbuiten met elkaar in contact te brengen. Door de samenwerking te stimuleren kan de zorg geleverd worden 'zoals de West-Fries het wil'. Bij de presentatie worden de werkzaamheden en huidige projecten van het platform verder uitgelicht. Neem voor aanmelding of andere vragen contact op met secretaris Esther Groot-Overman via 06-12431217 (na 19.00 uur of anders via WhatsApp of SMS. Een e-mail sturen kan ook naar: e.overman@gbdrechterland.nl.

Meer berichten