Leo Fijen op bezoek

  Nieuws
Leo Fijen. (Foto: aangeleverd)
Leo Fijen. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

GROOTEBROEK - De Leerhuis 'Cultuurgroep Stede Broec' ontvangt donderdag 22 november journalist en tv-maker Leo Fijen. Het thema van de avond 'Toekomst zien in de kerk' komt voort uit het nieuwe boek dat Leo Fijen schreef samen met de Duitse Benedictijner monnik Anselm Grün. De avond vindt plaats in De Oude Kerk aan Zesstedenweg 189 in Grootebroek en begint om 20.00 uur.

Leo Fijen is bekend als journalist en meer in het bijzonder bekend vanwege godsdienstig/kerkelijk georiënteerde tv-programma's. Hij heeft eerder, in 2013 en 2014, lezingen gehouden voor het leerhuis. Het thema voor de avond, ‘toekomst zien in de kerk’, komt uit een nieuw boek dat hij samen met Anselm Grün geschreven heeft. De Benedictijner Duitse monnik Anselm Grün en Leo Fijen vinden elkaar in de opdracht van de lokale kerk om gastvrij en uitnodigend te zijn. Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kun je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen? Dit boek is een aanrader voor elke geloofsgemeenschap die wil nadenken over de toekomst. Leo Fijen en Anselm Grün schrijven elkaar in dit boek veertien brieven, van Kerstmis 2017 tot Pinksteren 2018. De voorzetten worden steeds gegeven door Leo Feijen. De voorzet gaat vaak terug op concrete ervaringen, gesprekken en ontmoetingen met mensen uit zijn omgeving en op zijn vele contacten met katholieke en protestantse gemeenschappen in den lande. Grün reageert daarop en plaatst de discussie in breder pastoraal en theologisch perspectief, steeds met beide benen op de grond. Zoals bekend beperken de leerhuisavonden zich niet tot éénrichtingsverkeer. De organisatie verwacht dan ook een levendige gedachtewisseling. Aanvang: 20.00 uur.

Meer berichten