Aliya Yildiz.
Aliya Yildiz. ((Foto: PR))

Column week 18 Stem in de Stad

Stem geven aan het ontmoeten

Wat betekent het woord ontmoeten eigenlijk? In de Dikke van Dale staat: 1. "toevallig tegenkomen" of 2. "opzettelijk samenkomen". Maar hoe vaak gebeurt dit nog, in deze tijd van oververhitte sociale media, waardoor je niet eens meer naar buiten hoeft te gaan om iemand toevallig of opzettelijk te ontmoeten. Toch lijken deze virtuele ontmoetingen niet voldoende. Mensen willen elkaar nog steeds zien, horen én voelen. Een ontmoeting op gang brengen is vooral een kwestie van durven: durven iemand aan te kijken, aan te spreken, iemand iets te vragen. En vooral: durven jezelf open te stellen naar de ander toe. In theatergroep Stem hebben wij geprobeerd dit onderwerp te behandelen door verschillende ontmoetingsverhalen naar buiten te brengen. Het zijn echte verhalen, dingen die dagelijks gebeuren. Je komt bijvoorbeeld uit een vreemd land, op de vlucht voor oorlog. Of je komt uit een ander deel van Nederland, voor werk, voor je gezin of voor de liefde. Door allerlei gebeurtenissen kun je je sociaal netwerk kwijtraken. Dat kan soms beangstigend zijn. Als wij ons meer bewust zouden zijn dat eenzaamheid iets is wat ons allen kan overkomen, meer naar de mensen om ons heen zouden kijken, en bereid zouden zijn om soms de eerste stap te zetten, dan zouden we elkaar meer gaan ontmoeten, toevallig en met opzet. Dat is ook waar het om draait bij theatergroep Stem. De groep bestaat uit veel verschillende mensen, met verschillende achtergronden, die elkaar hebben ontmoet in hun liefde voor het toneel. Meer dan 100 Haarlemmers kwamen naar de voorstellingen kijken. Het publiek was geraakt door het stuk, het is grappig, emotioneel en verhelderd tegelijk. Theatergroep Stem is een van de activiteiten die door de deelnemers in het Nieuwe Wereldhuis worden ontplooid. Ontmoeten staat centraal in het werk van het Nieuwe Wereldhuis. We organiseren behalve theatergroep Stem, onder meer taalcursussen voor verschillende niveaus, inburgeringscursus en de ontmoetingsgroep Vrouwencafé Haarlem. Maar vooral proberen wij er te zijn en te luisteren voor dat wat er nodig is om zich in Haarlem thuis te voelen.

Aliya Yildiz, coördinator Nieuwe Wereldhuis

Meer berichten