Een van de standplaatsen aan het Spaarne die eerder een petitie optuigde.
Een van de standplaatsen aan het Spaarne die eerder een petitie optuigde. ((Foto: Christa Warmerdam ))

Gemeente komt standplaatshouders tegemoet

Door Christa Warmerdam

HAARLEM - Het standplaatsenbeleid uit 2010 moest geactualiseerd worden vanwege veranderde Europese regelgeving en de landelijke dienstenwet. Hierin is bepaald dat vergunningen voor onbepaalde tijd voor standplaatsen niet meer zijn toegestaan. Deze verandering in de wetgeving heeft gevolgen voor een aantal standplaatshouders (bloemen-, vis stalletjes etc.) in Haarlem, wiens vergunning voor onbepaalde tijd nu omgezet moet worden naar bepaalde tijd.

Van onbepaalde tijd naar tijdelijke vergunning van 10 jaar

Na overleg met de standplaatshouders en hun belangenvereniging heeft het college besloten tot een overgangsperiode van tien jaar. Haarlem komt ondernemers met een standplaatsvergunning tegemoet.

De vergunningen voor onbepaalde tijd worden omgezet in tijdelijke van 10 jaar met een mogelijkheid voor verlenging.

Eerder was sprake van een duur van drie of vijf jaar. Met deze regeling komt de gemeente de standplaatshouders een stukje tegemoet.

Feit blijft wel dat de ondernemers niet 100% zeker zijn van hun vaste stek, wat invloed heeft op de beslissingen over eventuele (grote) investeringen die de ondernemers zullen nemen.

Met de nieuwe Europese regelgeving kunnen andere ondernemers inschrijven op de standplaatsen.

De gemeente Haarlem heeft niet voor loting maar voor toetsing gekozen omdat hierdoor de 'vaste' standplaatshouders meer kans hebben om te kunnen blijven.

Meer berichten