Inenten ja of nee.
Inenten ja of nee. ((Foto: Pixabay/kfuhlert))

Publiceer inentingsgraad Kinderdagverblijven

Door Christa Warmerdam

HAARLEM - Kinderen wel of niet laten inenten, dat dit anno 2019 ter sprake komt bij de commissie Samenleving is al bizar. Toch is het een groot probleem. Steeds meer ouders zien af van de mogelijkheid om hun kind in te laten enten. Voor Gert Jan Hulster van de Actiepartij een reden om hier vragen over te stellen.

Hulster legt uit: "De inentingsgraad staat onder druk, omdat er veel 'free-riders gedrag' is. Mensen denken 'mijn kind is toch al beschermd omdat heel veel mensen hun kinderen wel inenten'. Maar als je een kinderdagverblijf uitkiest weet je helemaal niet wat de inentingsgraad is op dat kinderdagverblijf. Dan lopen de kleine kinderen die nog niet ingeënt zijn dus een risico." Hulster roept dan ook op dat kinderdagverblijven publiceren hoe hoog het percentage van de inentingsgraad is zodat ouders een weloverwogen keuze kunnen maken. Hulster: "De gegevens zijn gewoon bekend bij de GGD en kunnen geanonimiseerd aangeleverd worden. Je kunt dan zien hoeveel kinderen er ingeënt zijn en dat kan dan ook weer overtuigen om het wel te laten doen. Daar help je iedereen mee." Hulster sluit zijn betoog met de woorden: "Dit is vooral een oproep vanuit de ouders die zich hier ernstig zorgen over maken. Daarom moet hier ook transparantie over zijn."

Wethouder Marie-Thérèse Meijs reageert: "Het moge duidelijk zijn dat ons publieke gezondheidsbeleid er op gericht is om de risico's voor de volksgezondheid zo klein mogelijk te houden. Onze doelstelling is dan ook om zo'n hoog mogelijke vaccinatie graad te behalen. We werken nauw samen met onze regio gemeentes. Wij richten ons op het geven van goede voorlichting hier over en het publiceren van cijfers. Deze cijfers zijn op de website van de GGD terug te vinden. "Hulster merkt op dat die gegevens over heel Haarlem gaan en niet per kinderdagverblijf te vinden zijn. "Ze wachten tot er iets vanuit Den Haag komt." Meijs legt uit dat er veel overleg is met de GGD met name over de uitbraak van de mazelen. "Ik wil uitzoeken of de inenting graad per kinderdagverblijf gepubliceerd kan worden maar ik vermoed dat dit vanwege de privacy niet zo is." In Haarlem wordt minder dan 90 procent (84,8) van de baby's ingeënt. Het landelijke gemiddelde schommelt nu rond de 90 procent, terwijl minstens 95 procent nodig is om een virus-uitbraak te voorkomen.

Meer berichten