Heemstede ook online te volgen.
Heemstede ook online te volgen. ((Foto: PR ))

Volg raadsvergaderingen voortaan live via de website

HAARLEM - Iedereen die niet naar de raadsvergadering kan toekomen maar wel graag wil weten wat er wordt besproken kan voortaan live meekijken en luisteren. Dit kan via de website gemeentebestuur.heemstede.nl. De livestream verschijnt kort voor de vergadering op de homepagina van deze website.

Het bestand blijft na de raadsvergadering beschikbaar, zodat men de vergadering ook op een later moment kan terugzien. Dit werkt zo: selecteer in de kalender de datum van de raads- of commissievergadering en klik vervolgens op de link naar bestand.

Vergadering live meekijken

Op maandag 17 en 27 juni behandelt de gemeenteraad de kadernota, het financieel perspectief voor Heemstede voor de periode 2020-2023. In de kadernota bepaalt de raad op hoofdlijnen de inhoudelijke koers voor de komende jaren, wat de kosten hiervoor zijn en hoe dat zal worden gefinancierd. Op basis van de kadernota stelt het College de begroting 2020 op. De begroting 2020 wordt in november door de gemeenteraad vastgesteld.

Op 17 juni openen de fracties met hun Algemene Beschouwingen, waarin zij hun visie op de prioriteiten voor Heemstede uiteen zetten. Op 27 juni debatteert de raad over alle voorstellen en wordt de kadernota vastgesteld. Deze vergaderingen zijn vanaf 20.00 uur live te volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl

Meer berichten