De restauratie is begonnen.
De restauratie is begonnen. ((Foto: Ad timmers ))

Restauratie Magdalenaklooster

HAARLEM - De gemeente Haarlem heeft opdracht gegeven om het Magdalenaklooster te restaureren. De uitvoerende werkzaamheden bestaan uit schilderwerk , voeg- en metselwerk herstel en dakwerkzaamheden. De verwachting is dat deze werkzaamheden gaan duren tot medio augustus dit jaar.

Het Magdalenaklooster, in 1661 gebouwd ter uitbreiding van het Armekinderhuis, behoorde tot het complex van het in 1474 gestichte Magdalena-klooster. Na 1810 werd het een diaconiehuis. Vanaf 1856 tot ongeveer 1900 Infirmerie of Garnizoens Hospitaal het Brokkenhuis , en de Infirmerie.
De laatste overblijfselen van dit klooster zijn in 1932 afgebroken voor de bouw drukkerij ''de Spaarnestad ''. Het laatste gedeelte van het klooster liep door , vanaf de Kinderhuisvest , tot waar nu de woningen staan hoek Kraaienhorst / Magdalenastraat , tegenover de Witte Herenstraat. Later heeft zich hier ook de Archeologische Dienst gehuisvest en toen deze vertrok kwam er de huisvesting voor de Dak/Thuislozen.

Meer berichten