Mooie woningen aan het Spaarne.
Mooie woningen aan het Spaarne. ((Foto: Pixabay/Mark))

Inspraak concept-verordening doelgroepen woningbouw

HAARLEM - De gemeente vindt het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor bepaalde woningzoekenden. Met de doelgroepenverordening kunnen afspraken over realisatie van sociale huur en middeldure woningen in de nieuwbouw via het bestemmingsplan worden verankerd. Hiermee blijven de woningen betaalbaar en bewoonbaar voor bepaalde groepen. Haarlemmers en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om voor 6 september 2019 een reactie te geven op het voorgenomen beleid. Bekijk de concept-verordening doelgroepen woningbouw Haarlem 2019.

Inspraak

U kunt reageren op de concept-verordening per e-mail aan wonen@haarlem.nl, onder vermelding van 'doelgroepenverordening'. Voor mondelinge inspraakreacties en meer inhoudelijke informatie over de concept-verordening en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 023. De inspraaktermijn eindigt op 6 september 2019.

Alle ingediende inspraakreacties worden beoordeeld of ze aanleiding geven om de concept-verordening doelgroepen woningbouw aan te passen.

Publicatie

De gemeente publiceert de beantwoording van de inspraakreacties op internet, inclusief de namen van de indieners. Als u niet wilt dat uw naam wordt gepubliceerd, kunt u dit melden bij het insturen van uw reactie.

Meer berichten