de kleine egels worden goed verzorgd.
de kleine egels worden goed verzorgd. ((Foto: Pixabay congerdesign))

Egelopvang vol met kleintjes

HAARLEM - Op dit moment zit de Egelopvang ramvol. Met allemaal jonge, ondermaatse kleintjes, die nog lang niet een gewicht hebben om te gaan slapen. Zo druk als nu hebben de vrijwilligers het echt nog nooit gehad. Waar het aan ligt? Denk toch aan het weer, gebrek aan voedsel en leefgebied en misschien ook aan de alertheid van de mensen.
De vrijwilligers werken zich een slag in de rondte, maar allemaal met liefde. Want volgend jaar (in het voorjaar) kunnen we weer een hele hoop gezonde, dikke egels uitzetten in de natuur. Daar horen ze!
Tevens is de opvang dit jaar erg bezig geweest met het verkrijgen van financiële steun van de gemeentes in ons werkgebied, met wisselend resultaat. Er is een landelijke Egelwerkgroep opgericht, door Merel Klaarmond. Die heeft al 2 bijeenkomsten georganiseerd. De samenwerking en contacten en daarmee deling van informatie tussen de egelopvangcentra onderling worden steeds beter. Dit zal alleen maar in het voordeel van de egel zijn en dat is ook de bedoeling.
Daarnaast hebben we een bijeenkomst gehad met de Provincie Noord-Holland, met alle wildopvangcentra in onze Provincie om het over de knelpunten te hebben. Knelpunten zowel voor wat betreft de financiën als zaken rondom uitvoering.

Meer berichten