(Foto: Dik Klut)

Waterschapsverkiezingen 20 maart

Waar staan de partijen?

Op 20 maart kunt u weer stemmen, niet alleen voor de Provinciale Staten maar ook voor het bestuur van uw waterschap, het Hoogheemraadschap Rijnland. Deze overheid zorgt op de eerste plaats voor veiligheid voor hoogwater en voor voldoende en gezond zoetwater. Een waterschap heeft een eigen budget en hoeft waterbelangen niet af te wegen tegen ander belangen zoals verkeerswegen, defensie of onderwijs.

Zó belangrijk is het dat we in ons lage land goed met water omgaan. Daarom doen naast al langer bestaande politieke partijen ook partijen mee die enkel en alleen zijn opgericht om mee te kunnen beslissen over hoe het waterschap zijn taken uitvoert.

Tegenstellingen

Welke partij past het best bij u? Vul de vragenlijst is op www.mijnstem.nl of kijk bijvoorbeeld bij een paar tegenstellingen waarmee iedereen dagelijks te maken heeft, en kijk waar de verschillende partijen in die stemwijzer de nadruk op leggen.

In een overzicht geven de ++ aan hoe sterk partijen ergens voor zijn.

Het (eigen) financieel en economisch belang (A) tegenover een duurzame leefomgeving met veel kwaliteit voor iedereen (B).

Voor A zijn: CDA+, AWP ++, Christen Unie++, 50Plus+++ en VVD+++.
Voor B zijn: Partij voor de Dieren+ en Water Natuurlijk+++.
PvdA neemt een middenpositie in.

Harde, technische ingrepen in het watersysteem (A) tegenover natuurlijke maatregelen (B)

Voor A zijn: AWP++, VVD+++, CDA+++, Christen Unie+++ en 50Plus+++.
Voor B zijn: Partij voor de Dieren+ en Water Natuurlijk+++.
PvdA zit ongeveer in het midden.

Zo laag mogelijke lasten (A) tegenover investeren in duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde (B).

Voor A zijn: AWP+, Christen Unie++ en 50Plus+++.
Voor B zijn: PvdA++, Partij voor de Dieren++, VVD++ en Water Natuurlijk+++.
CDA kiest een middenpositie.

Oplossingen voor alleen nu (A) of een grondige aanpak ook voor de lange termijn (B)

Voor A zijn: CDA+, AWP+, Christen Unie++, 50Plus+++ en VVD+++.
Voor B zijn: PvdA +, Water Natuurlijk+++ en Partij voor de Dieren+++.

Meer berichten
 

Fotoseries