"Pilot elektrisch rijden succesvol maar kan nog beter"

Door Lenna van den Haak

HAARLEM - De eindconclusie van de pilot 'delen van elektrische auto's is positief. Het enthousiasme bij de deelnemers is groot en heeft al voor flinke vermindering van CO2 gezorgd. Aandachtspunt is vooral het laden van de auto's. "Zonder oplaadpunt willen mensen hun eigen auto niet wegdoen en een andere auto delen,'' concludeert Andreas Zwager, initiatiefnemer en deelnemer van de pilot delen van elektrische auto's.

De pilot in Ramplaankwartier is opgezet door de bewoners Richard Hovinga en Adreas Zwager. Voor de Planetenwijk is Anna Richt Hannema betrokkene van het eerste uur. Onder de naam iZoof Car Sharing is het bewonersinitiatief en Spaarnelanden een co-creatie aangegaan. sinds 2018 zijn er 7 elektrische deelauto's in Planetenwijk en Ramplaankwartier verdeeld onder 73 deelnemers.

Visie

De bewoners die mee doen met de proef delen de elektrische auto's in warme kring, dat houdt in zij allemaal dezelfde visie delen. Maak je mobiliteit en leefomgeving groener, socialer en gezonder. De proef laat resultaten zien. Alle deelnemers maken actief gebruik van 7 elektrische deelauto's en 12 bewoners deden hun privéauto de deur uit. Dit leverde in 2018 onder meer een besparing op van 4.215.900 CO2, vergelijkbaar met 66 autoritten naar Parijs. Volgens Zwager leeft het idee om aan een schoner milieu te werken enorm. "De betrokkenheid is groot. Zo is er een vrijwilliger die de auto's schoonmaakt, is er iemand die de appgroep monitort en iemand die nieuwe autodelers wegwijs maakt met elektrisch rijden en het autodelen. Omdat je het met elkaar doet is de drive om je in te zetten groot."

Laadinfrastructuur

Vanuit de deelnemers is het project geslaagd en staan er andere wijken in de buurt te springen om mee te doen. Wegens praktische redenen is dat nog niet haalbaar. " De laadinfrastructuur is niet op orde. Er zijn veel te weinig laadpalen en de palen die er zijn werken niet altijd naar behoren. De tijd tussen het aanvragen van een paal, het verlenen van een vergunning en het plaatsen van de paal is bijna een jaar," vertelt Zwager. "Wij hebben een masterplan ingediend om in één keer voor meerdere laadpalen een vergunning te krijgen. Maar hier is geen gehoor aan gegeven. Toch blijven we lobbyen, want het project smaakt naar meer." De gemeente Haarlem laat weten dat het plaatsen van laadpalen inderdaad een landelijk probleem is. Omdat op aanvragen vele bezwaren worden ingediend door omwonenden loopt de plaatsing vaak vertraging op. Omdat dit in Haarlem ook het geval was heeft het college van Haarlem vorig jaar besloten om nieuw beleid op te stellen waarmee de procedure versneld kan worden. Dit beleid is op 17 januari dit haar vastgesteld en het plaatsen van palen is intussen met dit nieuwe beleid voortvarend opgepakt.

Lef tonen

Directeur Oosting van Spaarnelanden rekent erop dat de gemeente commitment uitspreekt voor het vervolg van de proef: "Deze innovatieve manier van elektrisch autodelen sluit aan bij de ambities uit het onderhandelaarsakkoord 'Duurzaam Doen' van Haarlem. Met opschaling van deze proef kunnen we 'echt duurzaam doen'. Haarlem is filestad nummer 1. Het is belangrijk dat Haarlem lef toont en dit initiatief van bewoners op alle mogelijke manieren ondersteunt."

Meer berichten