Volkstuinvereniging Poelpoldervreugde is één van de complexen waar invalide toiletten gewenst zijn.
Volkstuinvereniging Poelpoldervreugde is één van de complexen waar invalide toiletten gewenst zijn. ((Foto: Christa Warmerdam))

Volkstuinverenigingen willen invalidetoiletten

door Christa Warmerdam

HAARLEM – Willem van Wonderen is consul bij de AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders en vraagt de gemeenteraad om steun voor invalidentoiletten op de volkstuincomplexen van de Poelpoldervreugde en Z.W.N. (zonder werken niets).

In de Commissie Samenleving van 4 april legt hij uit waarom: "De volkstuinvereniging Z.W.N. heeft dagelijks bezoek van meervoudig gehandicapte kinderen vanuit het op korte afstand gelegen Duinhuis. In het jaar van toegankelijkheid (2018) dacht onder andere Z.W.N. om een aanvraag voor een invaliden toilet in te dienen waarbij tevens de al aanwezige toiletgroep gerenoveerd kon worden. Deze aanvraag is afgewezen op grond van het feit dat de volkstuinen niet tot de openbare ruimte behoren en de opstallen eigendom van vereniging zijn. Dat is juist. Maar dezelfde gemeente stelt in het contract wat zij met verenigingen hebben afgesloten groot voorstander te zijn van het open stellen van het complex voor niet-leden om het multifunctioneel gebruik te vergroten. Dat doen de verenigingen met alle plezier dus komen er ook gehandicapten onder de bezoekers."

15.000 euro aan kosten

De raadsleden komen met alternatieven en aanvullende vragen. Marion Steyger (GroenLinks) wil weten of er ook andere fondsen benaderd zijn "Omdat er veel fondsen zijn die dit soort maatschappelijke doelen willen ondersteunen." Dit hebben de verenigingen nog niet gedaan zegt Van Wonderen. Frank Visser (Christenunie) wil weten om welk bedrag het gaat. Dat weet de voorzitter van Z.W.N. niet maar "de kosten van de plaatsing van eerdere toiletten was rond de 15000 euro." Peter van Kessel (VVD) staat positief tegenover de aanvraag: "Het is goed als er nog eens integraal naar wordt gekeken door de wethouder en als het om zo'n klein bedrag gaat zouden we daar met z'n allen toch uit moeten kunnen komen." Van den Raadt vindt het triest dat een vereniging die zich zo inzet voor gehandicapten moet komen bedelen voor tien- of vijftienduizend euro.

"Het ligt misschien ook een beetje aan de volkstuinders zelf dat we niet meer naar buiten treden om aan te tonen wat we doen", antwoordt Willem van Wonderen.

Meer berichten