Het nieuwe kantoor in De Horizon.
Het nieuwe kantoor in De Horizon. ((Foto: PR ))

Nieuw kantoor team ambulante ondersteuning SIG

HAARLEM - Het team Ambulante Ondersteuning Zuid-Kennemerland van stichting SIG (ondersteuning van mensen met een beperking) is verhuisd van de Gen. Spoorlaan naar wijkcentrum De Horizon aan de Ambonstraat in Haarlem-Noord. Het ambulante team biedt gezinsondersteuning en begeleiding aan huis van zelfstandig wonende cliënten. De SIG is de grootste aanbieder van zorg aan huis voor mensen met een beperking in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland. Het nieuwe kantoor in De Horizon werd donderdag 18 april in gebruik genomen.


De informatie in deze mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en bevat mogelijk vertrouwelijke informatie. Het is voor een ander dan de geadresseerde niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Indien deze mail u bij vergissing bereikt, stel dan de afzender hiervan op de hoogte en verwijder de mail van uw systeem. De inhoud van de e-mail kan onjuist of onvolledig zijn. Aan de inhoud van de e-mail kunnen geen rechten ontleend worden. The information in this e-mail is meant for the exclusive use of the addressee and may contain confidential information. No part of this information may be made public, copied, spread, or used in other way, by anyone apart from the addressee. If this mail should reach you by accident, inform the sender and remove the mail from your system. The contents of the e-mail may be wrong or incomplete. No rights can be derived from the contents of the e-mail.

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. niet akkoord disclaimer en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

Meer berichten
 

Fotoseries