Het College van de gemeente Haarlem.
Het College van de gemeente Haarlem. ((Foto: Michel Campfens))

Ook gesteggel over geheimhouding in Gemeenteraad Haarlem

Door Christa Warmerdam

Haarlem – Net als in buurgemeente Bloemendaal worstelt de gemeenteraad van Haarlem over de vraag hoe ze om moeten gaan met stukken die het college graag geheim wil laten verklaren. In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 26 juni overleefde burgemeester Wienen zelfs een motie van wantrouwen over dit onderwerp.

Wienen legt uit wat de procedure is rondom deze geheimhouding: "Elk stuk wat wij als college onder geheimhouding aan u als Raad toesturen, krijgt een geheimhoudingsverklaring van het college. Als de Raad dit besluit van het college de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt dan blijft het geheim, of de bekrachtiging komt er niet en dan wordt zo'n stuk op dat moment openbaar."

Weggelakt

In een uitspraak van vrijdag 21 juni heeft de Rechtbank gezegd dat de gemeente soms teveel geheim heeft verklaard. Zo is er een rapport van accountantskantoor PWC over misstanden op de ICT-afdeling van de gemeente. De rechter meent dat dit gedeeltelijk openbaar gemaakt kan worden. Dit heeft het college dan ook gedaan, maar "dit was erg kort voor de raadsvergadering", aldus Anne Sterenberg (VVD). Frans Smit (OP Haarlem) wil weten wat er weggelakt is: "Ik heb de stellige indruk dat er meer is weggelaten dan namen en relaties. Van een stuk van meer dan zeventig woorden zijn er negentien overgebleven. De tekst is volledig verminkt." Wienen licht het toe: "Dit is precies wat wij bij de rechter hebben gezegd. Je krijgt door het weglakken onleesbare stukken. Wij lakken die gegevens weg die herleidbaar zijn naar personen." Met dit weglakken wordt de privacy beschermd van de ambtenaren die met de kwestie bezig zijn geweest.

Motie van Trots

Wienen zegt toe dat het beleid van de gemeente nu zal zijn zoals de rechter dat in zijn vonnis heeft gezegd. Stukken worden niet meer helemaal geheim gehouden, maar er wordt per deel gekeken of iets openbaar gemaakt kan worden. Trots Haarlem dient een motie van wantrouwen in omdat die partij van mening is dat de burgemeester niet integer heeft gehandeld. Volgens Sander van der Raadt (Trots Haarlem) volgt de burgemeester niet de uitspraak van de rechter. Wienen bestrijdt dit: "Gerechtelijke uitspraken worden wel gerespecteerd, alleen gaan wij waarschijnlijk in hoger beroep." De motie krijgt uiteindelijk alleen de stemmen van de twee leden van Trots Haarlem. Wienen: "Het hoger beroep bij de Raad van State gaat over de principiële vraag of wellicht bepaald soort stukken wel integraal geheim kunnen worden verklaard."

Meer berichten