Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij de gemeente Haarlem te voegen.
Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij de gemeente Haarlem te voegen. ((Foto: PR))

Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam

HAARLEM - Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden. Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is per 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met de gemeente Haarlemmermeer. Bij de behandeling van het wetsvoorstel nam de Tweede Kamer een motie aan over het dorp Spaarndam.

Op basis van deze motie heeft de minister in maart van dit jaar de provincie gevraagd te bekijken of een grenscorrectie bij Spaarndam een duurzame oplossing is en op draagvlak kan rekenen.
 GS hebben vervolgens gesproken met de Dorpsraad Spaarndam, de Initiatiefgroep Spaarndamis1 en de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, waarbinnen het dubbeldorp Spaarndam ligt. GS hebben ook andere reacties toegezonden gekregen.

De gemeente Haarlem is voorstander van een grenscorrectie om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De Dorpsraad Spaarndam deelt dit standpunt. GS geven aan dat de standpunten van Haarlem en de Dorpsraad destijds al zijn meegewogen bij de besluiten van de gemeenteraad van zowel Haarlemmerliede en Spaarnwoude als Haarlemmermeer. GS hebben geconstateerd dat het standpunt van de Dorpsraad niet door alle inwoners van Spaarndam wordt gedeeld. Van de 237 in 2017 ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp, waarvan 223 afkomstig van inwoners uit Spaardam-Oost, steunde 91% het voorstel voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Dit toont een ander beeld dan de stelling van de Dorpsraad dat een meerderheid in Spaarndam-Oost voor een fusie met Haarlem is.

Meer berichten