Nova College Haarlem
Nova College Haarlem ((Foto: Google Street View))

Weghalen groene strook Randweg leidt tot consternatie

HAARLEM - Langs de Westelijke Randweg in Haarlem is, in opdracht van het Nova College, een groenstrook met meidoorn en een perceel hoog gras verwijderd met een bulldozer. Vertegenwoordigers van verschillende milieugroeperingen zijn boos over de gang van zaken.Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Milieugroeperingen vermoeden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de natuurwaarden en zijn bang voor de vernietiging van biodiversiteit.

De Haarlemse bioloog Niko Buiten heeft de wethouders Roduner en Snoek inmiddels ter verantwoording geroepen. Hij meent dat de werkzaamheden niet passen binnen het ecologisch beleidsplan van de gemeente. Bovendien diende hij inmiddels een handhavingsverzoek in bij de provincie, in de hoop dat zij de natuurwetgeving handhaven bij overtreding.

Het Nova College is zich ondertussen van geen kwaad bewust en zegt de plannen zijn getoetst door de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. De school wilde de strook weghalen omdat het vooral een "ondoordringbare warboel van braamstruiken" was.

Meer berichten