(Foto: Wikipedia)

Gemeentegrens Spaarndam blijft zoals die nu is

HAARLEM/SPAARNDAM/HAARLEMMERMEER - Net als eerder Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ziet minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niets in een grenscorrectie voor het dorp Spaarndam. Zij maakt dit duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. Die had gevraagd te onderzoeken of er een draagvlak is voor zo'n grenscorrectie. Door de brief van de minister lijkt de discussie over waar bij Spaarndam de gemeentegrens moet lopen bijna achter de rug.

Het westelijke deel van dubbeldorp Spaarndam behoort tot de gemeente Haarlem, het oostelijke deel sinds 1 januari van dit jaar tot Haarlemmermeer en voordien tot de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Die laatste is opgegaan in het nieuwe Haarlemmermeer. De dorpsraad van (geheel) Spaarndam pleit al geruime tijd bij verschillende gelegenheden voor een referendum onder de inwoners van het dorp. De vraag zou moeten luiden of Spaarndam - in zijn geheel - bij Haarlemmermeer of Haarlem moet worden ingedeeld.

Op dezelfde golflengte

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland lieten echter al eerder weten dat voor een initiatief tot een grenscorrectie onvoldoende draagvlak is. Sterker nog, in tegenstelling tot de dorpsraad vinden de provinciebestuurders "dat er geen urgent maatschappelijk probleem is waarvoor een oplossing noodzakelijk is." Die conclusie volgde op gesprekken met Haarlem, Haarlemmermeer en Spaarndammers. Net als het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer stelt Minister Ollongren vast dat het herindelingsproces met het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude kortgeleden is afgerond en dat daarbij de belangen van het dubbeldorp Spaarndam nadrukkelijk een rol hebben gespeeld. "Het in standhouden van een groene buffer was een belangrijke reden voor de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude om voor een ongedeelde samenvoeging met de gemeente Haarlemmermeer te kiezen. Nu een grenscorrectie toepassen, zou afbreuk doen aan het recent doorlopen, zorgvuldige en democratische herindelingsproces."

Meer berichten