Corry Villari
Corry Villari ((Foto: PR))

Column week 26 Stem in de Stad

  Column

Geldzorgen vrij, zou het kunnen? Een vraag die bij veel mensen speelt en voor velen slechts een droom lijkt te zijn.

SchuldHulpMaatje/MoneyFit Haarlem heeft het initiatief genomen om dichter bij die mensen te komen, die in financiële moeilijkheden geraken of inmiddels al terecht zijn gekomen. Enerzijds door een eigen website te lanceren www.geldzorgenvrij.nl en anderzijds door zich in de wijk te gaan vestigen, dit alles om de drempel naar begeleiding te verlagen.

Bij mensen met geldzorgen, jong of oud, speelt stress en schaamte een grote rol. Hierdoor raken mensen vaak in een isolement of doen zij de situatie juist beter voor dan dat het is.

Er is veel informatie te vinden over wie je zou kunnen helpen of wat je zou moeten doen in deze situatie, maar SchuldHulpMaatje/MoneyFit Haarlem heeft er juist voor gekozen om op www.geldzorgenvrij.nl ervaringsdeskundigen/lotgenoten aan het woord te laten door middel van filmpjes, een forum, blogs en vlogs van mensen die zelf in zo'n situatie hebben gezeten/zitten. Ook worden er tips gegeven hoe je op allerlei manieren geld kan besparen. Wij hopen hiermee dat diegene die de stap heeft durven nemen om begeleiding te zoeken, zich op deze manier kunnen identificeren en inzien dat de drempel niet zo hoog hoeft te zijn om wellicht aan een maatje gekoppeld te worden die samen met jou gaat kijken wat de mogelijkheden zijn.

Heb je zelf een verhaal, tip of vraag? Laat het ons via www.geldzorgenvrij.nl weten. Samen helpen we elkaar.

Daarnaast heeft SchuldHulpMaatje/MoneyFit Haarlem zich inmiddels ook gevestigd in Haarlem Noord, in de Mennokapel aan de Indischestraat 190. Naast dat wij daar kantoor en kennismakingsgesprekken houden, wordt er iedere maand op donderdag van 10.00 – 11.30 uur een koffieochtend georganiseerd, waar iedereen vrijblijvend kan binnenlopen.

De data voor dit jaar zijn vastgesteld op: 18 juli, 22 augustus, 26 september, 24 oktober, 14 november en 19 december. Naargelang de behoefte willen wij in de toekomst daar ook speciale gelegenheden organiseren, waarbij specifieke onderwerpen besproken worden of waarbij wij bijvoorbeeld een (zak)geldspel kunnen spelen met een groep.

Heb je behoefte aan een kennismakingsgesprek en eventuele begeleiding van een maatje? Aanmelden kan ook nog steeds via www.uitdeschulden.nu.

Corry Villari

Coördinator SchuldHulpMaatje/MoneyFit

Meer berichten