Willemijn van Dijk nieuwe predikant in Haarlem-Centrum

  Nieuws

HAARLEM - Willemijn van Dijk (32) wordt op zondag 23 september om 14.30 uur in de Grote of St. Bavokerk bevestigd als nieuwe predikant van de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-Centrum. Zij volgt Bernard Luttikhuis op die juli 2017 met pensioen ging.
Van Dijk was hiervoor wijkpredikant in Leid-schendam. Zij is getrouwd en heeft een dochter. De bevestigingsdienst wordt geleid door ds. Theo Haitjema, predikant in Leidschendam en ds. Tom de Haan, stadspredikant Haarlem. De Oude Bavo Cantorij verleent haar medewerking aan de dienst.
Van Dijk heeft in Utrecht theologie gestudeerd. Tijdens die studie heeft zij de keuze gemaakt voor het predikantschap. Na haar vicariaat in ‘De Eshof’ in Hoevelaken is Van Dijk afgestudeerd. "Na een jaar interim werk te hebben gedaan in de kerk in Barneveld, kwam Leidschendam in beeld. Daar heb ik mijn eerste stappen ‘in het ambt’ gezet. Begin 2013 deed ik intrede.''
"In mijn werk ben ik veel bezig met de vragen als: waar is God te vinden? Wat heeft de christelijke traditie waarin ik sta te bieden? Hoe geloofden mensen de eeuwen door en hoe zit dat met ons, en met mij? Op welke manieren kun je de Bijbelverhalen lezen? En wat betekent het om te geloven? Wat is de meerwaarde van een christelijke gemeente in een wereld waarin er zoveel te kiezen is? Wat een geluk dat ik me in mijn werk met dit soort vragen mag bezig houden!"
Over haar nieuwe werk in Haarlem-Centrum zegt zij: ‘Ik kijk er naar uit. Het lijkt me heel mooi om in een centrumgemeente van een stad predikant te zijn. Wat ik heb gezien van deze gemeente is dat ze heel open is, met nadrukkelijk een blik op de wereld buiten de kerk - onder meer door ruimte te bieden aan kunst en cultuur. De kerkdeuren staan open, zogezegd. Dat is ook wat ik als predikant wil uitdragen.’

Meer berichten