Bomen worden vervangen voor duurzamere bomen.
Bomen worden vervangen voor duurzamere bomen. ((Foto: Pixabay Nanoom))

Bomen vervangen voor duurzamere exemplaren

  Politiek

HAARLEM - Er komen duurzamere bomen in de plaats van overlast gevende, gevaarlijke wilgen en populieren. Een groot deel van de bomen in Schalkwijk, zoals populieren en wilgen, is geplant bij de aanleg van het stadsdeel ruim vijftig jaar geleden. Het zijn snelle groeiers, waardoor deze bomen nu aan het eind van hun levensduur zijn gekomen. Ook zijn er in Schalkwijk bomen met een verminderde conditie en bomen die overlast veroorzaken.

Een bomendeskundige heeft de bomen onderzocht en de gemeente geadviseerd 343 bomen te verwijderen en te vervangen door nieuwe bomen. Bewoners, wijkraden en betrokken professionals hebben meegedacht over de overlast. Met elkaar is een verbeterplan opgesteld.

Op dit moment werkt de gemeente aan het opstellen van een herplantplan. Hierin wordt beschreven welke bomen worden gekapt en waar de nieuwe bomen geplant worden. As dit mogelijk is, worden de nieuwe bomen geplant op de plaats van de oude, gekapte bomen.

Bomenkap eind jaar van start

Aan het einde van dit jaar gaat de bomenkap van start. Hetzelfde aantal bomen of meer wordt in het plantseizoen 2019 – 2020 terug geplant voor een duurzamere boomsoort. De te kappen bomen worden gemerkt, zodat bewoners en passanten kunnen zien welke bomen vervangen worden.

Om de kapwerkzaamheden uit te voeren, vraagt de gemeente medio juli een kapvergunning aan. In september – oktober worden vier bewonersavonden georganiseerd in de verschillende wijken van Schalkwijk. Inwoners kunnen tijdens een bewonersavond langskomen en reageren op de plannen. Ook komt er een online platform.

Meer berichten
 

Fotoseries