(Foto: Christa Warmerdam.)

Kermis Zaanenlaan in 2019 op bekende plek

DOOR CHRISTA WARMERDAM

HAARLEM – "Ik vind u nu al de beste burgemeester van Haarlem", zegt Sander van den Raadt aan het eind van het debat over de kermis op de Zaanenlaan in de raadscommissie Bestuur van 14 maart. Hij doelt hiermee op de toezegging van burgemeester Jos Wienen om samen met Van den Raadt in de botsautootjes te gaan. Wienen: "Ik heb gezegd dat ik graag met u in de botsautootjes ga zitten en dat ik u gewaarschuwd heb."

Na vele bijeenkomsten over eventuele verplaatsing van de kermis, bijvoorbeeld naar hoek Kleverlaan/Jan Haringstraat of meer rondom het Zaanenpark (Orionweg/Mercuriusstraat) lijkt de kogel nu door de kerk. Met wat kleine aanpassingen blijft de kermis gebouwd worden op de huidige locatie aan de Zaanenlaan. Voor de zomer van 2019 zal dit geëvalueerd worden en zal besloten worden of dit ook voor de komende jaren het geval zal zijn. Op een bewonersbijeenkomst op 12 februari kwam het verzoek de kermis te verkleinen. Op een historische tekening van de indeling van de kermis uit 1982, zou volgens de exploitanten echter te zien zijn dat de kermis voor wat betreft de hoeveelheid aan attracties sindsdien niet in aantal is toegenomen. Wel zijn sommige attracties (in formaat) veranderd en is de totaal gebruikte oppervlakte wat vergroot. Frans Smit (OPHaarlem) ziet in de loop der jaren verbetering: "Ik woon op zo'n 70 meter van de kermis en ik heb vanaf 1975 de ontwikkeling gezien. Eén van de meest frappante dingen is de enorme afname van het geluidsniveau."

De veranderingen zijn dat aan de huizenzijde 12 in plaats van 18 attracties komen, er een groter deel van het park gebruikt kan worden voor de kermis, met kunststof rijplaten voor attracties die op het gras komen te staan en dat bij de indeling nadrukkelijk is gekeken naar de veiligheid. De brandkranen zijn vrij, er zal altijd een vrije doorgang van tenminste 3,5 meter tussen de attracties zijn en alle huizen zijn voldoende bereikbaar voor hulpdiensten. Volgend jaar zal de kermis nog maar 11 dagen staan (in plaats van 12 dagen). De kermis op de Zaanenlaan is dit jaar van 24 april tot en met 5 mei open. De kermis op de Grote Markt staat van 13 tot en met 28 april.

Meer berichten
 

Fotoseries