Een amateur achter het uitgebreide meetinstrumentarium van de NVRA aan de onlangs verlengde meettafel.
Een amateur achter het uitgebreide meetinstrumentarium van de NVRA aan de onlangs verlengde meettafel. ((Foto: PR))

Radiozendamateurs NVRA Haarlem houden Open Dagen

HAARLEM - Op zaterdag 18 en zondag 19 mei houden de leden van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs (NVRA) Open Dagen. Tijdens deze dagen is er een doorlopende tentoonstelling van door hen zelf gebouwde zend- en ontvangstapparatuur. Naast de zendantennes op het clubgebouw in de Waarderpolder beschikt de NVRA tevens over de hoogste antennes van heel Noord-Holland. Deze staan op de hoogste verdienping van de nabij gelegen communicatietoren in de Waarderpolder op een hoogte van maar liefst 120 meter.

Hier bevinden zich ook een drietal op afstand bestuurbare stations welke amateurradio- en televisie-verbindingen kunnen doorzenden. In geval van calamiteiten en stroomuitval kunnen deze zenders ook op noodstroom overschakelen waardoor de radiozendamateurs van de NVRA altijd in staat zullen blijven om verbindingen tot stand te brengen ook wanneer de communicatie van de hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie maar ook het mobiele telefoonverkeer (GSM) en het Internet het zouden laten afweten. Radiozendamateurs in Nederland deden dat al eens eerder tijdens de watersnoodramp in 1953. Met name in Amerika wordt bij rampen zeer regelmatig teruggevallen op radiozendamateurs.

Tijdens deze twee dagen zullen er wereldomvattende verbindingen worden gedemonstreerd op praktisch alle amateurbanden variërend van de korte golf tot de zeer hoge frequenties. Tevens worden er demonstraties gegeven betreffende: meet en regeltechniek aan de vernieuwde meettafel; noodcommunicatie (portofoons en relaiszenders maar ook draadloos emailen); oude legervoertuigen uitgerust met oorspronkelijke militaire zendapparatuur.

Het NVRA-gebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem (Waarderpolder) is op beide dagen geopend vanaf 10.30 uur. De dagen zullen eindigen om 17.00 uur. NVRA website: www.nvra.net

Meer berichten