Extra geld nodig voor renovatie Rudolf Steinerschool

(Foto: Pixabay Elbym)

Door Christa Warmerdam

HAARLEM - Enkele jaren geleden is besloten tot nieuwbouw van het deel van het Rudolf Steiner College dat nu aan de Belgiëlaan/Duitslandlaan is gevestigd (ca. 465 leerlingen), renovatie van het schoolgebouw aan de Duitslandlaan ten behoeve van de Rudolf Steiner School (ca. 250 leerlingen) en de bouw van een nieuwe gymzaal. Inmiddels is het project aanbesteed, maar het blijkt dat de goedkoopste optie nog 3,5 miljoen euro duurder is dan in eerste instantie gepland. In een ingelaste vergadering van de Commissie Samenleving op 3 juli is deze verhoging van het budget besproken.

Tijdens de vergadering zegt verantwoordelijk wethouder Jur Botter: "Ik kan alle hulp gebruiken in dit dossier." Dit naar aanleiding van suggesties van Roséanne Timmer-Aukes (GroenLinks): "We merken dat Haarlem grotere projecten altijd over de begroting heen gaat. Ik wil alleen maar meehelpen. Ik zeg dan ook: Begroot realistisch, kijk ook naar de risico's en neem een stelpost op."

In 2016 was aanvankelijk 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit project. Nieuwe inzichten (zoals het toevoegen van een gymzaal en hogere marktprijzen) hebben ertoe geleid dat in de Kadernota 2017 dit budget is verhoogd naar 12 miljoen euro. In 2018 is aanvullend 388.000 euro beschikbaar gesteld voor het aardgasvrij maken van het schoolgebouw. Sindsdien zijn de marktprijzen sterk gestegen. Nu de aanbesteding heeft plaatsgevonden, is gebleken dat geen van de partijen een aanbieding heeft gedaan binnen het budget. Dit betekent dat aanvullend budget beschikbaar gesteld moet worden om het project doorgang te kunnen laten vinden. Verdere bezuinigingen zijn niet mogelijk binnen de kwaliteit die het college wil realiseren.De officiële stemming over het extra geld zal zijn in de gemeenteraadsvergadering van 11 juli. Voorzitter van de commissie, Ron Dreijer, bespreekt nog even hoe dit dan aan de Raad wordt aangeboden, na snel overleg zegt hij: "Het wordt een hamerstuk met stemverklaring." Dus de kans is groot dat het extra krediet er komt.

Meer berichten
 

Fotoseries