Haarlem van bovenaf.
Haarlem van bovenaf. ((Foto: FLICKR))

Hoe ziet het Haarlem van de toekomst eruit?

HAARLEMIn wat voor Noord-Holland willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving. Tegelijkertijd hebben we in ons land te maken met vraagstukken als: Hoe gaan maken we de overgang naar duurzame energie? En waar is nog ruimte voor meer windmolens en zonnepanelen? Of: Hoe houden we gebieden en steden bereikbaar en behouden we ook natuur? Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Om inwoners van Noord-Holland hierover te informeren en hen de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en een zienswijze in te dienen, organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op woensdag 11 september zijn inwoners van harte welkom in het provinciehuis in Haarlem.

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders op ruim 41.000 km2 moeten we goed nadenken hoe we onze leefomgeving inrichten. In de Nationale Omgevingsvisie worden beleidskeuzes gemaakt die kunnen helpen om een goede afwegingen te maken voor vraagstukken die ook in Noord-Holland spelen.

Aan de slag in Noord-Holland
Denk bijvoorbeeld aan de energiehubs die er in de provincie worden ontwikkeld in de IJmond, in de havens van Den Helder en Amsterdam. Door de gunstige ligging van Noord-Holland zijn deze energiehubs uiterst geschikt om duurzame energie, opgewekt door windmolens op zee, op te slaan en te transporteren. Om de energietransitie in de komende jaren te versnellen wordt in de regio bovendien onderzocht of het haalbaar is om waterstof te produceren en op te slaan.

Inwoners van Noord-Holland kunnen op 11 september tussen 19.00 uur en 21.00 uur in het provinciehuis in Haarlem meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie en de wijze waarop deze andere partijen kan helpen, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze geven.

Meer berichten
 

Fotoseries