(Foto: Aangeleverd)
Bedrijf in Beeld

Peuterdagopvang 't Kwakersnest

  Bedrijf in Beeld

VELSERROEK - 't Kwakersnest peuteropvang is een kleinschalige opvang die in samenwerking met de Rozenbeekschool opvang voor 2- tot 4-jarigen onder schooltijd realiseert. 't Kwakersnest is gevestigd met een eigen kind-centrum in KBS de Rozenbeek aan de Floraronde in Velserbroek. 't Kwakersnest is er voor alle ouders met peuters in de leeftijd 2 tot 4 jaar.

Nieuw in de Rozenbeekschool in Velserbroek

Met de basisschool wordt inhoudelijk samengewerkt aan de pedagogisch en didactische benadering. In de peutergroep wordt gewerkt met de voor- en vroegschoolse educatieve (VVE) Startblokken. Dit met als doel om elke peuter optimale ontwikkelingskansen te bieden. Er wordt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijn van de peuter gewerkt met behulp van thema's en activiteiten.

Het lokaal is ingericht met diverse hoeken die aansluiten bij het thema, er is onder andere een huishoek, taal/boekenhoek, bouwhoek, klimhoek. Maar ze maken ook gebruik van faciliteiten in school zoals de gymzaal en er vinden gezamenlijke activiteiten plaats. Peuterdans en peutergym zijn daar een goed voorbeeld van.

Het aanbod van 't Kwakersnest: Verlengde peuteropvang: maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 tot 14.45 uur (6,25 uur per dag) en woensdag en vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur (3,5 uur per dag). Reguliere peuteropvang: maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur (3,5 uur per dag). Ouders zijn bij beide vormen vrij in de keuze van aantal en welke dagdelen.

www.kwakersnest.nl.

Meer berichten