Busbaan tussen Haarlem en Schiphol wordt opgeknapt

  Nieuws

HAARLEM - De provincie Noord-Holland laat van 9 juli tot en met 2 september onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de busbaan tussen Haarlem en Schiphol. Tijdens deze werkzaamheden komen bepaalde bushaltes tijdelijk te vervallen, rijdt de bus op de gewone rijbaan en zijn bepaalde kruispunten afgesloten. Hierdoor kunnen reistijden langer worden (in sommige gevallen ongeveer 20 minuten). De werkzaamheden worden in vier fases uitgevoerd, waarbij soms ook in het weekend wordt gewerkt.
Het traject loopt vanaf de kruising van de busbaan met de Professor Eijkmanlaan te Haarlem, via Hoofddorp, tot en met de halte Handelskade te Schiphol. Door de werkzaamheden aan de busbaan in fases in te delen, blijft de hinder zoveel mogelijk beperkt. De busbaan is toe aan groot onderhoud. De ijzeren roosters langs de busbaan worden vervangen, de openbare verlichting vernieuwd en komt er nieuw asfalt op de baan te liggen.

De werkzaamheden vinden in de zomerperiode plaats om de hinder voor de omgeving van de busbaan zoveel mogelijk te beperken. Rustigere wegen maakt het voor de bussen makkelijker om op de gewone weg te rijden. De werkzaamheden vinden niet gelijktijdig plaats, waardoor reizigers op verschillende momenten hinder kunnen ondervinden. Kruispunten worden tijdelijk afgesloten en bussen komen op de gewone rijbaan te rijden. Vooral tussen station Haarlem en het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp rijdt de bus (lijn 300 en N30) een alternatieve route. Over het gehele traject komen haltes te vervallen. Daar worden tijdelijke haltes opgezet en pendelbussen ingezet.

Meer informatie

Meer weten over de werkzaamheden? Voor busreizigers en weggebruikers zijn er handige overzichten gemaakt met alle informatie. Deze zijn te vinden op www.noord-holland.nl/busbaan. Voor omwonenden heeft de aannemer ook een app ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden in de Google play store en de App Store. De app vindt u onder de naam ‘KWS app’ en het project is in die app te vinden onder de naam 'Werkzaamheden busbaan Haarlem-Schiphol’. De onderhoudswerkzaamheden worden in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd door aannemer KWS. Voor reizigers met de bus geldt het advies om altijd voor vertrek hun reis te plannen. De meest actuele reisinformatie en eventuele wijzingen in de dienstregeling zijn te vinden op www.connexxion.nl/busbaan300.

Meer berichten