Uitgangspunten voor kinderdagverblijf bij Zonnewijzer

  Nieuws

HAARLEM - Kinderopvangorganisatie Op Stoom is initiatiefnemer voor een kinderdagverblijf op het terrein van basisschool de Zonnewijzer aan de Planetenlaan 168. De gemeente wil het initiatief onder een aantal voorwaarden faciliteren, omdat het past binnen het beleid. Daarom heeft het college uitgangspunten vastgesteld voor dit initiatief, om uiteindelijk te komen tot een plan dat voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.
In de uitgangspunten is onder andere rekening gehouden met speelvoorzieningen, groen, bomen, (fiets)parkeren, verkeersontsluiting en de mogelijkheid voor dubbelgebruik van het nieuwe gebouw. De plannen zijn door Op Stoom aangepast naar aanleiding van reacties van omwonenden.
De maatschappelijke functie kinderopvang past in het geldende bestemmingsplan, maar het uitbreiden van de bebouwing valt daarbuiten. De gemeente wil toch aan het plan meewerken omdat Op Stoom met dit initiatief tegemoetkomt aan een groeiende vraag naar opvangplekken voor 0 tot 4-jarigen en samen met het schoolbestuur Spaarnesant vormgeeft aan een Integraal Kind Centrum (IKC) in Haarlem Noord.

Circulair

Het kinderdagverblijf wordt een duurzaam, circulair en klimaatneutraal gebouw, zonder gasaansluiting, met een volledig houten draagconstructie, hoogwaardige isolatie, groen dak en duurzame ecologische Accoya houten gevelbekleding.
De gemeente heeft in deze ontwikkeling een faciliterende rol. De ontwikkeling van het kinderdagverblijf is voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Wanneer de uitgangspunten ook door de gemeenteraad zijn vastgesteld, werkt Op Stoom het plan verder uit en zet de aanvullende verkeersonderzoeken in gang. Ook zal Op Stoom de aangepaste plannen aan de buurt presenteren. Voor de bouw van het kinderdagverblijf moet Op Stoom een omgevingsvergunning aanvragen. Het plan komt dan ter inzage te liggen en belanghebbenden kunnen daarbij hun zienswijzen indienen.

Meer berichten