Burgemeester opent Diaconaal Bureau

  Nieuws
Het nieuwe Diaconaal Bureau van PGH zit voortaan in de Oosterkerk. (foto aangeleverd)
Het nieuwe Diaconaal Bureau van PGH zit voortaan in de Oosterkerk. (foto aangeleverd) (rodi.nl)

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen opent vrijdagmiddag 14 september het nieuwe Diaconaal Bureau van de Protestantse Gemeente Haarlem (PGH). Dat gebeurt om 17.00 uur. Het College van Diakenen – het bestuur van de diaconieën van de Grote Bavo/Nieuwe Kerk, de Ontmoetingskerk en de Oosterkerk – heeft in juli het kantoor aan de Wilhelminastraat verkocht en een nieuwe huisvesting ingericht bij de Oosterkerk aan de Zomerkade.
De missie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem is om namens die protestantse gemeente mensen te helpen die in de knel zitten. Het maakt niet uit of zij kerkelijk zijn of niet. De diakenen streven gerechtigheid en barmhartigheid na. Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die hen opmerkzaam maakt op mensen of groepen die niet tot hun recht komen.
De diakenen werken steeds meer samen met andere hulpverleningsorganisaties en kerken. Binnen Haarlem is het vooral de ondersteuning van lokale organisaties zoals het Fonds Urgente Noden, Schuldhulpmaatje, Stem in de Stad, Vakantie voor ouderen en diaconaal werk in de wijken rondom de kerken.
Ook wereldwijd geeft de diaconie financiële ondersteuning aan gebieden getroffen door natuurrampen, bv. in Lombok en India. Tal van initiatieven worden gesteund zoals bijvoorbeeld huizenbouw en veilig drinkwater in Cambodja, reparaties van rolstoelen in Zuid Afrika, schoolgeld in Uganda, opleiding van verpleegkundigen in Sierra Leone om er maar een paar te noemen. Afgelopen jaar is hieraan een bedrag van 440 duizend euro besteed.

Meer berichten