Verkoop ontwikkellocatie woningbouw Haarlem Oost

  Nieuws
Het gebied waarop gebouwd mag worden. (Foto: PR)
Het gebied waarop gebouwd mag worden. (Foto: PR) (rodi.nl)

HAARLEM - De gemeente Haarlem zet de ontwikkellocatie aan de Anna Kaulbachstraat /van Zeggelenplein (Oude Amsterdamse buurt) in de verkoop. De ongeveer 1.300m² bouwgrond wordt te koop aangeboden door bedrijfslocatie.NL.
Volgens de aanbieder is de bouwgrond geschikt voor maximaal 13 grondgebonden duurzame woningen voor 1 huishouden. De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep of gastouderopvang. Daarnaast is er ruimte voor bijbehorende voorzieningen zoals, groenvoorzieningen, ondergrondse of halfverdiepte parkeervoorzieningen, waterlopen en waterpartijen, bergingen, tuinen, erven en terreinen.

Duurzaam

De grond wordt voor particulieren als projectontwikkelaars te koop aangeboden, mar het is meer geschikt voor projectontwikkelaars. Duurzaamheid wordt in deze verkoop toegespitst op klimaatneutraal bouwen. In deze verkoop wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de landelijke norm en bepalingswijze. Er is daarom gekozen om ‘klimaatneutraal bouwen’ te operationaliseren.
De verkoop vindt plaats door inschrijving, welke sluit op 23 november 2018 om 16.00 uur. Tot en met 19 oktober 2018 is het mogelijk om vragen in te dienen via info@bedrijfslocatie.nl.

Meer berichten