Participatie ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan van start

  Nieuws
Hoe zal de Orionweg/Planetenlaan er over 5 jaar uitzien? (Foto: Rowin van Diest)
Hoe zal de Orionweg/Planetenlaan er over 5 jaar uitzien? (Foto: Rowin van Diest) (rodi.nl)

HAARLEM - De komende jaren merkt iedere Haarlemmer dat zijn of haar omgeving verandert. Want in Haarlem staan tot 2025 10.000 woningen gepland. Door deze groei zijn meer voorzieningen nodig, zoals scholen en sportvelden. Ook komen er meer gebruikers van de openbare ruimte die hun weg in de stad moeten zien te vinden. In de omgeving Orionweg en Planetenlaan ziet de gemeente kans voor 600 woningen.


Maar hoe en voor wie er wordt gebouwd, en hoe het eruit moet zien, en waar rekening mee gehouden moet worden bij deze ontwikkelingen: daarover vraagt de gemeente Haarlem om de mening van de inwoners. Vanaf maandag 5 november zijn er 6 themasessies in de bibliotheek Haarlem-Noord aan Planetenlaan 170.
Op 5 november zijn de onderwerpen voorzieningen en functies (sport, zorg, cultuur en onderwijs). Op 12 november staan Groen, water, duurzaamheid en natuur op het programma. Op 19 november is mobiliteit aan de beurt (voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto) en op 26 november wordt er aandacht besteed aan eigen wijk (persoonlijke verhalen, waardering van plekken en sociale samenhang).
de resterende 2 sessies hebben plaats in december. Op 3 december zijn ideeën welkom over gebouwen en nieuwbouw (initiatieven en inspirerende voorbeelden). Op 10 december is er een open dag en afsluiting (het thema van deze avond wordt tijdens de eerdere sessies bepaald en er komt een samenvatting vanuit de gemeente over de beste en meest opvallende ideeen)
De sessies vinden plaats van 15.00 tot 20.00 uur. Tussen 15.00 en 18.00 uur is er ruimte voor individuele gesprekken. In dit gesprek kunnen inwoners ideeën over het thema delen. Tussen 18.00 en 19.00 uur is een spreker aanwezig die het thema vanuit de omgeving behandelt. Vanaf maandag 5 november is er ook een online participatieplatform beschikbaar op www.haarlem.nl/orionzone.

Meer berichten