Gemeenteraad kiest voor behoud Joodse geschiedenis

  Nieuws
<p>Gemeenteraad kiest voor behoud Joodse geschiedenis</p>
<p>Gemeenteraad kiest voor behoud Joodse geschiedenis</p> (rodi.nl)

Door: Christa Warmerdam
HAARLEM - Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad heeft een aantal partijen een motie ingediend om Haarlem haar Joodse geschiedenis terug te geven. Het Joodse Gemeenschapshuis in de Lange Wijngaardstraat 14 is een tastbaar overblijfsel van de eens zo rijke Joodse cultuur in de binnenstad van Haarlem. Dit totaal verwaarloosde pand is eigendom van de gemeente en sinds 2011 een gemeentelijk monument. Het pand is nu gekraakt en staat op de nominatie om verkocht te worden.

In de motie van HvH, CU, OPH,SP, PvdA, CDA en LH wordt het college gevraagd om binnen drie maanden en in ieder geval voordat de verkoopprocedure start, aan de Raad een notitie voor te leggen. In deze notitie worden de mogelijkheden en gevolgen geschetst voor een invulling van het Joods Gemeenschapshuis in de Lange Wijngaardstraat. De Haarlemse Joodse gemeente was voor de oorlog, een van de grootste en meest welvarende van Nederland. De Holocaust maakte daar definitief een einde aan. De indieners van de motie roepen het college op een werkgroep in te stellen die een plan moet bedenken om Haarlem haar Joodse geschiedenis terug te geven.

Als argumenten gebruiken ze: dat herdenken en waarschuwen meer is dan 4 mei alleen, dat Haarlem haar Joodse geschiedenis moet omarmen en respecteren, dat gebouwen met een Joodse geschiedenis het verhaal kunnen en moeten blijven vertellen en dat de gemeente Haarlem het voorbeeld moet geven. Het college vindt de zichtbaarheid en herdenking van de Joodse geschiedenis in de stad van groot belang. Het college wil wel toezeggen om initiatieven op dit gebied te faciliteren maar ziet geen reden om nadere voorwaarden te stellen bij verkoop (bijvoorbeeld incidentele openstelling gericht op de zichtbaarheid van de Joodse geschiedenis.) Het college denkt dat het voldoende is dat het pand Lange Wijngaardstraat 14 de status heeft van gemeentelijk monument. Hiermee zijn de monumentwaarden zowel in het interieur als exterieur, ook na verkoop, langs publiekrechtelijke weg beschermd. Ondanks de bezwaren van het college is de motie met een ruime meerderheid aangenomen.

Meer berichten
 

Fotoseries