Voorlopig geen extra containerwoningen

  Nieuws
De containerwoningen aan het Delftplein in Haarlem-Noord (Foto: Christa Warmerdam)
De containerwoningen aan het Delftplein in Haarlem-Noord (Foto: Christa Warmerdam) (rodi.nl)

door Christa Warmerdam
Haarlem - Het college van Haarlem zet in op de bouw van veel nieuwe woningen de komende jaren. Maar het gaat niet snel genoeg, zo vindt een aantal oppositiepartijen. In een motie die deze partijen (SP, Actiepartij, Jouw Haarlem, Ouderenpartij Haarlem en Trots Haarlem) indienden bij de begrotingsbehandeling, stellen zij dat “de begroting vol staat met mooie woorden over de groei van Haarlem, maar dat in Haarlem veel jongeren op zoek zijn naar huisvesting”.

In de motie met de titel ‘En nu ook echt ergens kunnen wonen’ pleiten zij ervoor “Om binnen een zo kort mogelijke tijd een flink aantal woningen te bouwen geschikt voor alle groepen jongeren volgens het concept containerwoningen”. Volgens de motie zijn veel jongeren (zowel studenten als werkenden) in Haarlem op zoek naar huisvesting en komt de voorgestelde bouw van 10.000 woningen voor hen te laat. Zij wijzen naar Amsterdam waar hele blokken met containerwoningen zijn gebouwd en waar studenten in wonen. Haarlem kent al één plek waar deze containerwoningen staan: op het Delftplein, tegenover het Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord. Het college legt in haar reactie op de motie uit dat “Het afgelopen jaar samen met de corporaties een inventarisatie is uitgevoerd naar plekken waar snel tijdelijke sociale huurwoningen (op vergelijkbare manier als aan Delftplein) geplaatst kunnen worden. Daaruit komt het beeld naar voren dat het erg lastig is om vergelijkbare geschikte locaties te vinden.” De motie is niet aangenomen, dus zullen er op korte termijn geen extra containerwoningen in Haarlem bij komen. Op dit moment is er een nijpend te kort aan huur en koopwoningen in Haarlem. De wachttijd voor een reguliere sociale huurwoning is ruim negen jaar. De gemiddelde vraagprijs van een koopwoning ligt rond de 360.000 euro.

Meer berichten
 

Fotoseries