Overweldigende belangstelling voor bijeenkomst Ontwikkelzone Zuid-West

  Nieuws
Foto: Bob van Oploo
Foto: Bob van Oploo (rodi.nl)

HAARLEM - Met ruim 150 buurtbewoners is de bijeenkomst over de ontwikkelzone zuid/west overweldigend te noemen. De zitting was op initiatief van de wijkraad Klein Zuid West georganiseerd in de kantine van Geel-Wit. De gemeente Haarlem kwam de plannen presenteren en uitleggen.
Belangrijke vragen als hoe hoog mag de hoogbouw worden en hoe zit het met parkeerplaatsen werden gesteld door de zichtbaar betrokken bewoners. Er werd ook volop gediscussieerd met de gemeente die niet altijd het gewenste antwoord kon geven.
Zoneontwikkelaar Lars Mosman vertelde namens de gemeente Haarlem meer over de ontwikkelzone Zuid West. Zijn opdracht is om te kijken hoe er 2100 woningen (waarvan 50% sociale huurwoningen) in deze ontwikkelzone kunnen worden ingepast. Daarna werd de aanwezigen opgeroepen om via “geeltjes” hun vragen in te dienen. Deze vragen zijn op verschillende themaborden geclusterd, waarna ze plenair werden behandeld.
De meeste zorg van de bewoners gaat uit naar de leefbaarheid. De aanwezigen wilden graag weten wat de komst van 2100 woningen met onze buurt doet. De meest voorkomende vragen waren: Waarom 50% sociale woningbouw? Hoe hoog wordt er gebouwd? Komen er voldoende parkeerplaatsen? Wat betekent het voor het voor de verkeersdruk op het omliggend wegennet? Komen er voldoende recreatie- en sportvoorzieningen?
Eind deze maand komt de meedenkgroep nog één keer bij elkaar, waarna de conceptie-visie aan het college zal worden voorgelegd. De verwachting is dat de plannen begin volgend jaar de inspraak ingaan.

Meer berichten
 

Fotoseries