41ste boekproject van dichter/uitgever George Moormann - `Een Frisse Blik` met poëzie en Haarlemm

  Nieuws
Van linksaf: Burgemeester Wienen, George Moormann, Lieuwe Zoodsma en Ann Demeester (Foto: Willem Brand)
Van linksaf: Burgemeester Wienen, George Moormann, Lieuwe Zoodsma en Ann Demeester (Foto: Willem Brand) (rodi.nl)

HAARLEM - Het verjaardagsfeestje van de stad werd door George Moormann aangegrepen om zijn bundel ‘Een Frisse Blik – Frans Hals Revisited’ het licht te laten zien. Burgemeester Jos Wienen en Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum, kregen in het Noord-Hollands Archief de eerste exemplaren aangeboden. Willem Brand
In 1995 vierde Haarlem grootscheeps zijn jubeljaar: 750 jaar stadsrechten. In dat jaar gaf Moormann ook een bibliofiele uitgave uit, getiteld HET LUIDE GRAF. Overleden Haarlemmers van naam zoals Bilderdijk, Saenredam en Bomans werden daarin met een gedicht tot leven gebracht.
Inspiratie in de 41ste uitgave van De Zingende Zaag zijn schilderijen van Frans Hals. Een bundel, droef en lichtvoetig, waarin je volgens Ann Demeester niet moet grasduinen - zoals zij bij dichtbundels meestal doet – maar die je toch echt van het begin tot het eind dient te lezen.
Het project kent een lange voorgeschiedenis. Moormann kocht begin deze eeuw 113 koekblikken met de beeltenis van Frans Hals erop. Ze waren in 1900 (!) gemaakt ter gelegenheid van de Frans Hals feesten. Samen met banketbakker Michel vulde Moormann die met koekjes, Haarlemmer Halsjes. Tezamen met de bundel vormen die blikken een Special Limited Edition (133/133).
In het koekje zit veel caroteen (van peen!), wat goed voor de ogen is en letterlijk een frisse blik geeft. Moormann: ‘Aan kijken schort het bij de gemiddelde museumbezoeker. Die trekt tien seconden uit voor een schilderij: twee voor het kunstwerk en zes voor het bijschrift en tot slot een laatste blik om te controleren of het wel de juiste toelichting is.’
Moormann bleef wat langer staan en liet zijn verbeelding de vrije loop. Laten we in die geest over twee jaar 775 jaar Haarlem vieren, stelde Demeester voor. Een groot ongebreideld bachanaal met veel bier en poëzie. Een Haarlems carnaval waar Frans Hals zich zou thuisvoelen. Moormanns bundel kost € 35, Limited Edition € 125. Informatie: www.eenfrisseblik.eu.

Meer berichten
 

Fotoseries