Jong Haarlem

  Nieuws
 Van de inwoners in Haarlem is 22% jonger dan 20 jaar. ( Foto: Pixabay)
Van de inwoners in Haarlem is 22% jonger dan 20 jaar. ( Foto: Pixabay) (rodi.nl)

Haarlem - Van de inwoners in Haarlem is 22% jonger dan 20 jaar, dat is lager dan het landelijke percentage. Er wonen in Haarlem wel relatief veel mensen in de leeftijdscategorie 20 tot 44 jaar. 17% van de bevolking is 65 jaar of ouder. Er wonen iets meer vrouwen dan mannen in Haarlem. Het aantal huishoudens in Haarlem is 76.000. Daarvan is 44% een eenpersoonshuishouden (alleenstaande).
Vergeleken met landelijk (38%) is dat een relatief hoog percentage. 28% van de Haarlemse bevolking is van buitenlandse afkomst, in heel Nederland is dit 23%.Het aantal woningen in Haarlem is 75.500. De totale oppervlakte van de stad is 3.209 hectare. Daarvan is gemiddeld zo’n 60% bebouwd. De gemiddelde woningwaarde in Haarlem is 288.950 euro. De arbeidsparticipatie in Haarlem is hoog: van de beroepsbevolking (15- tot 64-jarigen) werkt zo’n 70%. Landelijk is dat 67%. Het aantal arbeidsplaatsen is 64.900. Het gemiddelde inkomen per huishouden is 39.700 euro. ( Bron: gemeente Haarlem/feiten en cijfers).

Meer berichten