Jong ontmoet oud, oud helpt jong - Ouderen vervullen (groot)ouderrol voor nieuwe bewoners Schoterhof
  Nieuws

HAARLEM – Sinds deze zomer is de gemiddelde leeftijd van de bewoners in Schoterhof fors gedaald. Zes jongeren van Kenter Jeugdhulp hebben hun intrek genomen in het woon-, zorgcentrum voor ouderen Schoterhof. “Dit project kwam niet zonder slag of stoot tot stand maar nu de jongeren er zijn, is iedereen positief”, geeft Nicole Jansen, projectleider bij SHDH aan.


“Natuurlijk stonden veel bewoners eerst sceptisch tegenover het idee. Zij vroegen zich af wat ze hiermee binnen zouden halen en ze waren bang voor overlast. Maar, door in gesprek te blijven met elkaar, iedereen hierbij te betrekken en echt te investeren in het informeren van de bewoners werd het een stuk minder eng. We hebben toen met een aantal bewoners een bezoek gebracht aan het fasehuis aan het Wilsonplein. Hier konden bewoners en jongeren met elkaar in gesprek gaan en dat was wel echt een keerpunt voor veel ouderen”, aldus Jansen. De jongeren wonen op de vijfde verdieping van de zijvleugel van Schoterhof.

Inmiddels vinden veel bewoners het juist gezellig. “Het contact verloopt erg goed”, geeft Eva Lunshof, communicatieadviseur van SHDH aan. “De jongeren doen vrijwilligerswerk in Schoterhof. Ze helpen ouderen door bijvoorbeeld koffie in te schenken, post rond te brengen, de lunch te verzorgen of door hen gezelschap te houden.”

Gewaagde insteek


Dit is voor deze jongeren van Kenter Jeugdhulp een laatste fase van woonbegeleiding. Na één jaar stromen zij uit naar volledig zelfstandig wonen. “Natuurlijk passen niet alle jongeren hier”, geeft Marjolein Colenbrander van Kenter Jeugdhulp aan. “We hebben uitgebreide gesprekken gevoerd met de begeleiders en met de jongeren zelf. Wie vinden dit leuk en wie kunnen dit? Natuurlijk mag het geen overlast geven. Er zijn goede afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Dit is een gewaagde insteek en voor het eerst dat het in deze regio gedaan wordt. Na een voorbereiding van 1,5 jaar waren we klaar voor deze pilot van een jaar.”

Pannenkoeken


Ouderen krijgen door het contact met hun jonge medebewoners zicht op wat er bij jongeren leeft in de maatschappij. Zij kunnen hun levenservaring met de jongeren delen. De jongeren helpen mee in het Schoterhof, maar zij krijgen er ook heel veel voor terug. Een veilige plek om te wonen, sociale controle, gezelligheid en begeleiding. “Één van de jongeren heeft een kindje van nog geen jaar en de oudste bewoners van Schoterhof is 107 jaar. Een aantal ouderen vervullen voor dit kindje een rol als opa of oma. Er heeft zelfs al iemand pannenkoeken gebakken voor de jongeren!”, vertelt Colenbrander. Jansen vult hierop aan: “De ‘eigenheid’ van jongeren is iets waar alle bewoners rekening mee houden. Je mag jong zijn en je zo gedragen. Belangrijk is dat we met elkaar in contact blijven”, aldus Jansen

Interne opleiding


Voor de jongeren is er drie dagen per week iemand van Kenter Jeugdzorg aanwezig die de jongeren begeleid en ondersteund. “De jongeren die door het wonen in Schoterhof en het vrijwilligerswerk interesse krijgen in een baan binnen de ouderenzorg kunnen bij ons stagelopen en werkervaring opdoen. En SHDH biedt hen de mogelijkheid op een interne opleiding. We hebben een toenemend aantal vacatures dus als we op een creatieve manier mensen kunnen interesseren voor dit werk, is dat heel mooi”, aldus Jansen.

Beide organisaties hopen op een vervolg van het project, mogelijk op meerdere plekken

Meer berichten