Een beter groen- en maaibeleid is gewenst door de Bomenwachters
Een beter groen- en maaibeleid is gewenst door de Bomenwachters ((Foto: Pixabay/perianjs))

Haarlemse Bomenwachters willen beter groen- en maaibeleid

  Politiek

Door Christa Warmerdam

HAARLEM – Volgens Hilde Prins van de Haarlemse Bomenwachters kan het allemaal veel groener en beter in Haarlem. Dit is dan ook de reden waarom zij namens De Bomenwachters tijdens de vergadering van commissie Beheer gebruik maakt van het inspreekrecht voor belangstellenden. "U weet eigenlijk niet exact hoeveel bomen wij hier in de stad hebben. Onze data zijn niet eens op orde. Laten we daar eens mee beginnen." Prins vraagt of de gemeente aandacht wil besteden aan de levensduur van de bomen en of de bomen in een betere groeiplaats kunnen worden gezet.

"De afgelopen jaren zijn de bomen geplant in veel te kleine gaatjes. Een boom heeft veel ruimte nodig om duurzaam oud te kunnen worden." Prins vraagt daarnaast nog aandacht voor het maaibeleid. "Er ligt een voorstel om de komende vijf jaar elk jaar 200.000 euro te bezuinigen zonder randvoorwaarden, met alleen maar de mededeling dat is goed voor de biodiversiteit." De gemeente wil dit doen door veel minder te maaien. Prins: "Dit gebeurt door een hele grote maaimachine, die gaat in één ronde langs en die neemt alle insecten, alle maaisel en alle zaden mee."
De Bomenwachters pleiten ervoor om lichte machines te gebruiken, zodat de bodem niet wordt samengedrukt en om het maaisel kort na de maaibeurt (na het hooien) af te voeren. "Dan voorkom je dat voedingsstoffen uit de vegetatie weer de bodem in spoelen, maar insecten en andere dieren kunnen wel een veilig heenkomen zoeken."

De Bomenwachters pleiten voor boombehoud en meer en betere vierkante meters groen in de leefomgeving. Ze willen burgers en beleidsmakers bewust maken van de economische en maatschappelijke waarde van groen. Volgens De Bomenwachters dragen investeringen in groen direct en indirect bij aan belangrijke maatschappelijke beleidsterreinen als gezondheidszorg, leefbaarheid, veiligheid, wonen en recreatie.

Meer berichten