Een centralist in de meldkamer.
Een centralist in de meldkamer. ((Foto: PR))

Nieuwe meldkamer Noord-Holland in gebruik

REGIO - De nieuwe Meldkamer Noord-Holland is op 14 mei in gebruik genomen. Deze bestaat uit de voormalige meldkamers in Alkmaar, Zaandam en Haarlem. De Koninklijke Marechaussee sluit op een later tijdstip ook aan bij de Meldkamer Noord-Holland. Het was een technisch en operationeel goed voorbereide operatie.

Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen landelijk tien meldkamers die samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood snel en efficiënt te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen. De meldkamer Noord-Holland is de derde meldkamer die is aangesloten op de landelijke IV / ICT-infrastructuur en daarmee een belangrijke stap op weg naar dit netwerk van meldkamers.

Meer berichten