Een beperkte jongen krijgt een handje hulp van een klasgenootje bij het klaarmaken van fruit.
Een beperkte jongen krijgt een handje hulp van een klasgenootje bij het klaarmaken van fruit. ((Foto: www.nsgk.nl))

Samen naar School in Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Gemeente Haarlemmermeer stelt een klaslokaal beschikbaar voor Stichting KOOS in de Montessorischool Floriande in Hoofddorp. Stichting KOOS en het team van de Montessorischool hebben de handen ineengeslagen en verheugen zich op de samenwerking. Het streven is om met ingang van het nieuwe schooljaar te starten met een 'Samen naar School Klas'.

Montessorischool Floriande en Stichting KOOS

In hun eigen klas krijgen per dag maximaal zes kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking, individuele ontwikkelingsstimulatie en zorg aangeboden. Waar mogelijk - 'Samen waar het kan, apart wanneer nodig' - sluiten de kinderen 1-op-1 begeleid aan bij de basisschoolklassen voor het volgen van onderwijs en het meedoen met schoolactiviteiten.

In december 2017 dienden GroenLinks, PvdA en D'66 een motie in waarin de komst van een Samen naar School Klas in Haarlemmermeer werd gevraagd. Deze motie werd aangenomen, waarna de samenwerking tussen Stichting KOOS en gemeente Haarlemmermeer startte.

Oprichting

De uitvoering van deze plannen tot oprichting van de Samen naar School Klas ligt in handen van Moniek Schrijver en Karen Beijer van Stichting KOOS. Schrijver is werkzaam in de gehandicaptenzorg als gezinsondersteuner bij gezinnen met een zorgintensief kind. Beijer is moeder van een 17-jarige dochter met een ernstige meervoudige beperking en is leerkracht op een basisschool in Hoofddorp.

De zoektocht naar een beschikbaar en geschikt klaslokaal binnen een reguliere basisschool in Haarlemmermeer leverde de bijzondere samenwerking op met de Montessorischool. De directie, het team van leerkrachten en de ouders reageerden allen enthousiast op de plannen. Iedereen is het er over eens dat inclusie in het onderwijs vanzelfsprekend zou moeten zijn en wil er daarom alles aan doen dit project te laten slagen, zodat kinderen met en zonder beperking samen naar school kunnen.

Van start

De komende weken wordt er alles aan gedaan om de benodigde aanpassingen aan het lokaal te realiseren, waarna het plan is om met de start van schooljaar 2019 / 2020 ook de Samen naar School Klas van KOOS te laten starten. Door een subsidie van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) staat het belangrijkste deel van de inrichting al klaar en kan na de verbouwing snel worden gestart. De eerste geïnteresseerde ouders hebben zich al gemeld.

In Nederland zijn de afgelopen jaren zo'n 34 Samen naar School Klassen opgericht, veelal door ouders die op zoek waren naar een geschikte plek van dagbesteding of onderwijs voor hun (ernstig) meervoudig beperkte kind. Deze initiatieven worden gesteund door het project 'Samen naar School' van de NSGK.

www.stichting-koos.nl

www.facebook.com/stichtingkoos

www.nsgk.nl

Meer berichten