Het Wereldplein is klaar. Alle werelddelen zijn vertegenwoordigd.
Het Wereldplein is klaar. Alle werelddelen zijn vertegenwoordigd. ((Foto: Vincent de Vries))

Jong en oud is trots op het Wereldplein

HOOFDDORP - "´t Kan verkeren", schreef dichter Jacob Cats al in 1638. Vrijdag 28 juni was de officiële opening van het Wereldplein in Graan voor Visch. Door heel hard werken en creatief denken is er na bijna 4 jaar een uniek werk voltooid. Jong en oud gaat veel plezier beleven van het Wereldplein.

Kinderen droegen ideeën aan

Ooit was het plein voor Integraal Kind Centrum (IKC) Wereldwijs een gewone plek, zoals er in ons land duizenden zijn. Beton, saai en niemand kon er enthousiast van worden. Gelukkig was er een groep enthousiaste mensen met een missie. Kees Klaassen, penningmeester van het Wereldplein, was er een van. "Er ontstond een plan om deze plek helemaal te gaan veranderen. Het moest een kinderparadijs worden voor de hele wijk. Groen, educatief en openbaar. Iedereen van jong tot oud moest hier met plezier naar toe kunnen komen. Een plein waar kinderen kunnen spelen tijdens en buiten schooltijd. En een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten, om zo de sociale cohesie te bevorderen. En daarbij wilden we volop denken aan duurzaamheid."

Kleurrijk Wereldwijs

Wereldwijs is de basisschool in de wijk Graan voor Visch, maar daarnaast nog zoveel meer. Het pand huisvest een peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang én geeft les aan kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn (schakelklassen). Een schoolmedewerker: "Mede door het ouderinitiatief 'Kleurrijk Wereldwijs' stijgt nog elk jaar ons leerlingenaantal. Een nieuw concept bracht ook een nieuwe naam, IKC Wereldwijs. Inmiddels is de ingang naar een centrale plaats verhuisd en zijn er uitbreidingen gerealiseerd. Door de ontwikkeling van gewone basisschool naar Integraal Kind Centrum is men ook kritisch gaan kijken naar in wat voor omgeving de kinderen les krijgen. Wereldwijs legt de nadruk op bewegen. Om deze positieve veranderingen door te zetten, waren er plannen om het speelplein op te knappen. Dat was het begin van de plannen voor dit plein."

Vier jaar geleden heeft de school zich aangemeld bij de Groene Kapstok. Er werd een projectteam opgericht dat zich bezig ging houden met de plannen voor de ontwikkeling en het financiële plaatje. Klaassen: "De gemeente heeft goed geholpen en ook tal van andere partijen zijn we zeer dankbaar."

Tweetrapsraket

Het Wereldplein werd vrijdag als een soort tweetrapsraket geopend. Eerst kwam wethouder Marjolein Steffens – Van de Water een lint doorknippen. Zij hield een korte toespraak die door de vele aanwezige kinderen met grote instemming werd ontvangen. Aan het eind van de middag verrichtte burgemeester Onno Hoes de tweede officiële opening, vooral voor de vrijwilligers en sponsoren. Zijn woorden waren uitmuntend gekozen en vooral de eenheid onder de mensen benadrukte hij sterk. Marja Jansen, oma van een leerling van de school, zag het met plezier gebeuren. "Hoes heeft alle gelijk van de wereld als hij zegt dat dit plein zeer belangrijk is in deze tijd waarin er zo vaak een gevoel is van het langs elkaar leven. Dit plein sluit perfect aan bij de behoefte van de school en de wijk."

Een oud-docent is blij met de naamsverandering van de school. "De naam is gekozen, omdat buiten de standaardlessen op de school extra tijd is ingepland voor de ontwikkeling van de talenten van elk kind. Zo kunnen de kinderen kiezen uit drama, sport, muziek en koken. Dit wordt aangepast al naargelang de behoefte op dat moment ligt. Naast de talententijd besteedt de school veel tijd aan het ontwikkelen van wereldkennis in de vorm van geschiedenis, aardrijkskunde en vreemde talen. Een groen Wereldplein kan worden gebruikt om deze lessen (nog) meer inhoud te geven."

Crowdfunding

Het speelplein is gebaseerd op de ideeën van de kinderen. Klaassen: "Via crowdfunding hebben we veel kunnen realiseren, met dank aan de grote kennis van het platform Nieuwe Pioniers. Het plein is zo'n 4.000 vierkante meter. De hekken zijn verplaatst. Die stonden eerst alleen om de speelplaats bij de school, maar we hebben de pleintjes van de kinderopvang erbij betrokken en openbaar groen. Het plein is opgedeeld in werelddelen: Oceanië, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Azië en Europa. We zijn, dat is duidelijk, heel trots op dit plein. En gezien de reacties komen er in ons land vast nog wel meer van dit soort initiatieven van de grond."

Meer berichten