De gemeente én het rijk vernemen graag hoe veilig mensen zich voelen in hun buurt.
De gemeente én het rijk vernemen graag hoe veilig mensen zich voelen in hun buurt. ((Foto: Pixabay))

Onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid in de buurt

HAARLEMMERMEER - Het is weer tijd voor het invullen van veiligheidsmonitor: een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van de gemeente en de politie in de verschillende buurten en wijken in Haarlemmermeer. Niet iedereen krijgt een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De inwoners die dat wel krijgen, ontvangen per post het verzoek van I&O Research om de vragenlijst in te vullen.

De mening van de inwoners kan bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. In Haarlemmermeer zijn bijna vierduizend willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd. De gemeente gebruikt de uitkomsten bij het opstellen en evalueren van het veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die de uitnodiging krijgen, ook meedoen aan het onderzoek.

Start 15 augustus

Het onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint rond 15 augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. Het onderzoek is in de loop van de jaren al in meer dan driehonderd Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2020 verwacht.

www.haarlemmermeergemeente.nl

Meer berichten