Veel inschrijvingen voor pachtgronden

HAARLEMMERMEER - De openbare inschrijving voor de verpachting van agrarische gronden voor 2020 en verder heeft van 1 juli tot 1 september opengestaan. De inschrijving heeft 77 inschrijvingen opgeleverd. Het college wil met de openbare inschrijving vooral een marktconforme, openbare en transparante toewijzing van pachtgronden.

Het gaat om gronden die de gemeente in het verleden aankocht met het oog op toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. De afgelopen jaren werden alle gronden per jaar en tegen een vaste prijs verpacht.

Door de nieuwe manier van verpachten is de pachtprijs per hectare gestegen. Dat komt neer op een financiële verbetering van de pachtinkomsten van 68 procent op jaarbasis. De langere pachtperiode vermindert ook het administratief beheer bij zowel de gemeente als de agrariërs.

"We willen een verdere professionalisering van het beheer van de strategische gronden. Het doel is daarbij om het financieel tekort op deze gronden terug te brengen en het administratief beheer te optimaliseren", zegt wethouder Ruimtelijke Ordening, Mariëtte Sedee.

De 28 partijen die hebben ingeschreven en aan de criteria voldeden, komen, op één na, allemaal uit Haarlemmermeer.

Meer berichten