Hoe is het gesteld met het lerarentekort in gemeente Haarlemmermeer, wil D66 H'meer weten.
Hoe is het gesteld met het lerarentekort in gemeente Haarlemmermeer, wil D66 H'meer weten. ((Foto: Pixabay | Jerry Kimbrell))

D66 stelt vragen over lerarentekort in Haarlemmermeer

  Politiek

HAARLEMMERMEER - D66 Haarlemmermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college om te achterhalen hoe het er in Haarlemmermeer voorstaat met het lerarentekort.

In maart stelde de partij vragen over dit tekort. Het college gaf aan dat het tekort in de gemeente tussen de tachtig en honderd leraren was en dat "het water hier en daar tot aan de lippen stond". Het college beloofde maatregelen om het tekort op te lossen en een groter tekort tegen te gaan. Zo is onder andere toegezegd dat er een taskforce in regionaal verband in het leven zou worden geroepen, zo schrijft D66 in haar brief aan het Haarlemmermeerse college.

D66-raadslid Gerdien Knikker legt uit waarom de partij de schriftelijke vragen stelt: "We zijn benieuwd hoe we er op dit moment voorstaan in de gemeente met het lerarentekort en welke maatregelen er zoal getroffen zijn. Daarnaast denken we dat een meeloopdag, georganiseerd door de gemeente, in samenwerking met de schoolbesturen, een mooie manier kan zijn om het onderwijs op de kaart te zetten. En zo het lerarentekort ook tegen te gaan."

Omdat de zomervakantie achter de rug is en de scholen weer zijn begonnen, heeft D66 geconstateerd dat het lerarentekort in Haarlemmermeer nog steeds aandacht behoeft. Daarop stelt de partij het college de volgende vragen: "Kunt u ons een huidige stand van zaken geven rondom het lerarentekort in Haarlemmermeer?; Welke maatregelen worden er vanuit de regionale taskforce genomen om het tekort tegen te gaan?"

Meeloopdag

Ook wijst D66 op een artikel in het VNG Magazine 'Lelystad lokt leraren: de gemeente zet in op goed onderwijs' van 13 september, waarin de gemeente Lelystad vertelt over een succesvolle meeloopdag in het onderwijs, die zij organiseerde met alle schoolbesturen. Iedereen met interesse mocht een dag meelopen in het onderwijs en met 183 aanmeldingen was het een groot succes. Daarop vraagt D66 Haarlemmermeer het college: "Deelt u onze mening dat het organiseren van een meeloopdag in Haarlemmermeer een goede manier kan zijn om het lerarentekort aan te pakken? En zo ja, bent u bereid deze mogelijkheid verder te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?"

Meer berichten