(Foto: Pixabay)

Miljoeneninvestering in openbare ruimte

HAARLEMMERMEER - Ruim 17,5 miljoen euro investeert de gemeente dit en volgend jaar in de openbare ruimte. Dat heeft wethouder Marjolein Steffens-van de Water bekendgemaakt.

Het gaat daarbij om verhardingen (wegen, stoepen en fietspaden), kunstwerken, verlichting, ANWB-bewegwijzeringsmasten (in het voormalige Haarlemmerliede en Spaarnwoude), verkeersregelingsinstallaties, groen en bomen, watergangen en sportvelden.

Welke onderdelen van de openbare ruimte in 2019 en 2020 aan de beurt zijn om te worden vervangen, is te vinden in het raadsvoorstel Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR). Bepalend zijn de technische noodzaak, informatie van inwoners en ondernemers en verkeersaspecten. Volgens wethouder Steffens spelen ook mogelijkheden om werkzaamheden in de openbare ruimte te combineren een belangrijke rol.

De lijst met projecten is lang. Een willekeurige greep: In Zwanenburg wordt de bestrating in de Wilhelminalaan vervangen. Ook de Zwanenburgdijk en de Dennenlaan (uitvoering in 2020) komen aan de beurt. Verder staat Graan voor Visch in Hoofddorp op het verhardingenlijstje. Bij al deze projecten worden ook de stoepen vervangen. Dat is hard nodig, weet wethouder Steffens. Vooral voor bewoners die met rollator of kinderwagens door de wijk lopen.

Groen

Langs de Kalslagerring in Nieuw-Vennep staan grote bomen met daaronder gras. Om te zorgen voor meer kleur langs deze hoofdroute wordt veel gras vervangen. In overleg met de bewoners komen hiervoor nieuwe kleurrijke beplantingen in de plaats. Nabij de scholen blijft het gras behouden om voldoende overzicht te houden. Tevens wordt het fietspad opnieuw gestraat. Om te voorkomen dat boomwortels onder de tegels groeien, wordt een wortelscherm tussen de bomen en het fietspad aangelegd zodat het fietspad veilig voor fietsers blijft.

In diverse straten in Rijsenhout, zoals de Drakenstraat, Vrijheidsstraat, Olympiastraat, Regenboogstraat, Verremeer (tussen Jolweg en de Aalsmeerderdijk), worden oude beplantingen vervangen voor nieuwe, groen blijvende- en vooral bloeiende heesters.

Sportvelden

Het kunstgrasveld van De Kikkers in Nieuw-Vennep staat ook op de renovatielijst. Over kunstgrasvelden in het algemeen melden burgemeester en wethouders dat zij in het vervolg bij vervanging gecoat rubber toepassen: "Totdat er een reden is om deze keuze te wijzigen als gevolg van nieuwe onderzoeksresultaten of aangescherpte regelgeving."

Gecoat rubber krijgt van de bestuurders de voorkeur boven gewoon rubber, omdat het beter te recyclen is, van goede sporttechnische kwaliteit is en omdat het langer mee gaat dan kurk. De vermeende gevaren die zouden kleven aan het gebruik van rubber in de ondergronden van kunstgrasvelden, zijn niet bepalend geweest bij de keuze van het college. Uit onderzoek is gebleken dat de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar zijn. Het recycleaspect gaf de doorslag.

Veel geld

Wethouder Steffens ziet zich genoodzaakt om de investeringen over 2 jaar uit te smeren: "Ik kan wel een grote bak met geld neerzetten, maar daarmee ben ik er nog niet. Er zijn ook mensen en aannemers nodig om al die werken uit te voeren. Vandaar de fasering."

Het accent van de vernieuwingen ligt op het toegankelijk maken van stoepen en straten. "Om de wijken beter toegankelijk te maken." Ook is er meer financiële ruimte voor groen, dat bij voorkeur kleurrijk is, wat de wethouder betreft. Voorheen lag het accent op (de ondergrond van) wegen. Dat moest wel, omdat kapitaalvernietiging op de loer lag en ook vanwege de verkeersveiligheid. De wethouder is blij dat de investeringen in de openbare ruimte in het vervolg beter te zien zullen zijn.

www.haarlemmermeergemeente.nl

Meer berichten