In het zwembad.
In het zwembad. ((Foto: Pixabay | Pexels))

"Ondersteuning schoolzwemmen door gemeente is grote luxe"

RIJSENHOUT / HOOFDDORP - 'Het is te veel gedoe', 'Het kost veel tijd' en 'Het schiet een gat in het schoolprogramma.' Drie veelgehoorde bezwaren tegen schoolzwemmen. Directeur Marieke Splinter van de christelijke basisschool Immanuël in Rijsenhout kijkt er heel anders naar: "Je moet wel bijna gek zijn om het als school en als ouders niet te doen".

Gemeente betaalt vervoer naar zwembad

Daniële Oostenbrink, leerkracht van De Klimboom, een basisschool voor speciaal onderwijs in Hoofddorp, is net zo enthousiast. De twee vrouwen kijken ervan op dat slechts 25 procent van de basisscholen in Haarlemmermeer gebruik maakt van de subsidiemogelijkheden van de gemeente. Reguliere basisscholen krijgen het vervoer vergoed. Basisscholen voor speciaal onderwijs krijgen én vervoer én de lessen vergoed. Oostenbrink: "Ik vind het een heel grote luxe dat de gemeente schoolzwemmen zo ondersteunt."

Ouders

Dat Immanuël in Rijsenhout sinds dit schooljaar 36 kinderen elke dinsdagmiddag in De Estafette in Nieuw-Vennep laat schoolzwemmen, heeft mede met haar komst te maken, zegt Splinter. Ook de invloed van de ouders speelde een grote rol. Plus het feit dat de andere school in Rijsenhout wél al aan schoolzwemmen deed en Immanuël niet. "Op dit onderdeel hoeft je de schoolkeuze niet te verliezen, zeker niet als ouders zelf aandringen op schoolzwemmen en er als vrijwilliger aan willen meewerken. Want dat is wel nodig, de leerkracht kan dit niet alléén. We hebben afgesproken dat de (groot)ouders drie keer per jaar moeten mee helpen."

Bewegingsonderwijs

De 36 zwemmers van Immanuël zijn van groep 2 en 3. "Normaal zijn het de groepen 3 en 4, maar gebleken is dat juist kinderen op zo jonge leeftijd zich sneller zwemvaardigheden eigen maken. Daar komt bij dat schoolzwemmen voor de groepen 2 en 3 geen gat in het lesprogramma betekent. Het is bewegingsonderwijs voor deze kinderen."

Directeur Marieke Splinter is blij met de gemeentelijke vervoerregeling: "Naar vervoer hebben we geen omkijken. Ook de betaling daarvan doet de gemeente. Zonder die bus zou het niet lukken. Fijn van De Estafette is ook dat het zwembadpersoneel zeer goed is ingesteld op schoolzwemmen. We hebben heel strakke afspraken waar de verantwoordelijkheden van de leerkracht en de ouders ophouden en die van de zwemdocenten beginnen. En andersom."

Zelfredzaam

De zwemlessen zelf moeten wél worden betaald. Dat gaat via een ouderbijdrage. Splinter: "Maar die kosten zijn aanmerkelijker lager dan wanneer je je kind particulier laat zwemmen. Plus dat je je als ouder bij schoolzwemmen geen zorgen hoeft te maken over het vervoer." Splinter heeft nóg een voordeel ontdekt, een soort 'bijvangst': "De kinderen worden zelfredzamer van schoolzwemmen. Ze moeten ook wel. Ze moeten zichzelf omkleden. handdoek klaar leggen, zorgen dat ze niets vergeten."

Schoolzwemmen is niet meer zo vanzelfsprekend als het vroeger was. Splinter: "Maar ik vind dat een school deze verantwoordelijkheid in het waterrijke Haarlemmermeer moet oppakken. Niet alleen vanwege het verdrinkingsgevaar, maar ook omdat het een prima toevoeging aan het bewegingsonderwijs is. Het is ook goed te doen."

Leien dakje

Daniële Oosterbrink van De Klimboom, een basisschool voor speciaal onderwijs in Hoofddorp, herkent bijna alles in het verhaal van haar Rijsenhoutse collega. Met hulp van ouders begeleidt zij elke donderdagmiddag dertien schoolzwemmers, voornamelijk uit de groepen 3 en 4. "Ik ben er wel de hele middag aan kwijt, maar heb het er voor over. Het gaat van een leien dakje. Ik zie alleen maar voordelen." De kinderen van De Klimboom zwemmen in Sportcomplex Koning Willem Alexander. Ook daar is het personeel ingesteld op schoolzwemmen. "Kinderen halen hun A-diploma zonder dat het de ouders ook maar enige moeite of 1 cent kost. Dat is toch een fantastisch aanbod voor de kinderen van onze school Wij hebben veel kinderen van vluchtelingen. In de cultuur van die mensen is geen plaats voor schoolzwemmen. Dat wordt zo in één keer opgelost. In dit land en in deze gemeente met veel water en een oplopend aantal kinderen dat verdrinkt, is dat grote winst," aldus Oosterbrink.

Kers op de taart

Leerplichtambtenaar Doke de Jong heeft nog meer goed nieuws. Hij wijst erop dat ouders voor wie de ouderbijdrage die reguliere basisscholen in rekening brengen een obstakel is, in aanmerking kunnen komen voor gemeentelijke ondersteuning. En de kers op de taart is dat de bussen van de Jan de Wit Group, waarin de schoolzwemmers worden vervoerd, klimaatneutraal rijden.

www.haarlemmermeergemeente.nl

Wat vind jij?

Vind jij dat alle basisscholen in Haarlemmermeer het schoolzwemmen (weer) zouden moeten aanbieden? Dat schoolzwemmen een prima toevoeging van het bewegingsonderwijs is?

Of vind jij dat ouders en opvoeders zelf verantwoordelijk zijn voor hun kinderen wat betreft leren zwemmen?

Of vind jij dat zwemmen tijdens schooltijd te veel tijd kost wat beter aan andere (bewegings)lessen kan worden besteed?

Reageer op onze Facebookpagina 'Nieuwsblad Haarlemmermeer', reageer op dit artikel of mail jouw mening naar redactie.nhm@rodi.nl. Een aantal van de reacties zullen wij volgende week plaatsen in de krant.

Meer berichten